Aktuelt

Den kunnskap og kompetanse vi tilegner oss, gjør at vi kan legge til rette for en tryggest mulig håndtering og innsamling av kasserte batterier både i dag og for fremtiden. Denne kunnskapen og kompetansen deler vi med de aktørene som er med i vår ordning, enten som importør eller som innsamler.

Les vår blogg for kunnskap og til inspirasjon!