Husholdningsbatterier

Fra NULL verdi til FULL verdi! Alle batterier skal samles inn for gjenvinning, og ingen batterier skal i restavfallet.

Hvor kan du levere batterier?

Forhandlere er forpliktet til å ta imot batterier av samme type som de selger. Noen forhandlere kan ha en klebelapp på butikkdøra for at du lettere kan se at de tar imot batterier, men det er ikke alle forhandlere som har denne klebelappen selv om de selger batterier.

Mange forhandlere har egne miljøstasjoner i butikken der du kan levere batteriene. Noen butikker kan ha Batterireturs eske for innsamling av alkaliske batterier. Alkaliske batterier omtales ofte som husholdningsbatterier, og det er disse batteriene du kan kjøpe på f.eks dagligvarebutikker og kiosker.

Det kan være noe restenergi igjen i batteriene når de kasseres, så tape polene på batteriene før du legger dem i esken.

Batterier kan også leveres på kommunale mottaksstasjoner eller mottak for farlig avfall. Det er ulike ordninger i de ulike kommuner, sjekk på sortere.no for din kommune.

Om batterier

Vi skiller på batterier som ikke inneholde de miljøskadelige tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv og de batteriene som inneholder dette. Batterier som ikke inneholde disse tungmetallene er følgende batterier: alkaliske, litium, Li-ion og NiMH. Det finnes ulike typer batterier som ikke inneholder de miljøskadelige tungmetallene kadmium eller bly, og det er alkaliske, Litium, Li-ion og NiMH batterier. Nikkelkadmium (NiCd)- og blybatterier inneholder enten tungmetallet cadmium eller bly og er de miljøskadelige batteriene. Alle batterier skal være merket med ei overkrysset søppelbøtte, og for de miljøskadelige skal det stå enten Pb (bly) eller Cd (cadmium) under søppelbøtta.

Les mer om miljøskadelige stoffer på Miljøstatus i Norge og Er det farlig.

Gjenvinning av batterier

Batterier som samles inn via Batterireturs system gjenvinnes ved godkjente gjenvinningsanlegg i Europa. De ulike batterityper går til ulike gjenvinningsverk. Vi bruker de beste anleggene for gjenvinning av batterier.

Gjenvinning gir innsamling mening!