Norges største miljødugnad for barn

Miljøagentene har siden 2013 arrangert Batterijakten for hele Norges fjerdeklassinger. Dette er en klassekonkurranse hvor elevene samler inn brukte batterier og leverer dem til gjenvinning. Konkurransen bidrar til stort engasjement blant elevene og Batteriretur har vært med i flere år.

Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som skaper engasjement og samhold både i skolen og i lokalsamfunnet. I 2019 samlet landets batterijegere inn nærmere 100,1 tonn husholdningsbatterier til gjenvinning.

Hvert år kjøper nordmenn over 2000 tonn husholdningsbatterier, og før Batterijakten ble startet opp i 2013 ble under 1 av 3 batterier levert til gjenvinning i Norge. Resten ble kastet i restavfallet, eller enda verre i naturen! De siste årene har det kommet mer søkelys på å gjenvinne brukte husholdningsbatterier, men mange i Norge tror fortsatt at man skal kaste dem i restavfallet.
– Det skal man jo ikke, sier Per Magnus Karlsson, Key Account Manager hos Batteriretur, som har jobbet tett sammen med Miljøagentene på vegne av Batteriretur. – Barna som har vært med i Batterijakten er ivrige og viser stort engasjement. De lærer mye gjennom å delta og evner også å få med de voksne på miljødugnaden, sier han.

Batterijakten samler inn disse batteriene, leverer dem til gjenvinning, og informerer om gjenvinning av husholdningsbatterier.

Siden Batterijakten startet i 2013 har over 81.000 elever landet rundt samlet inn litt over 545 tonn husholdningsbatterier.

Gode miljøvaner starter i barndommen
Batterijakten gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordens ressurser. Med Batterijakten kan elevene gjøre en enkel og viktig innsats for miljøet mens de har det gøy sammen.

Ved å følge batteriets reise fra innsamling til gjenvinning, får elevene et bedre bilde av kretsløpstenkning.

– Å se på batterier og annet avfall som ressurser, er noe vi lærer oss i ung alder. Det har vi nytte av hele livet, sier Karlsson.