Lokasjoner

Batteriretur holder til på to ulike lokasjoner — i Fredrikstad og Sandefjord.

Hovedkontoret

Kortbølgen 15b,
1630 Gamle Fredrikstad

Telefon: 69 10 27 70
E-post: firmapost@batteriretur.no

Høyenergi

Østerøyveien 46,
3236 Sandefjord

Telefon: 69 10 27 70
E-post: hoyenergi@batteriretur.no