Leder Batteriretur inn i fremtiden: -Fremtiden er elektrisk

Fredrik Andresen (41) startet som daglig leder i Batteriretur i 2015 etter mange år i bilbransjen. - Disse fem årene i Batteriretur har vært en reise som få selskaper kan vise til, sier han, og legger til at fremtiden ser lys ut.

Fredrik Andresen jobbet i bilbransjen da han i 2015 ble kontaktet av Frode Hagen, som på den tiden ledet Batteriretur. Hagen ville snakke med Andresen om mulig å ta Batteriretur videre da han selv nærmet seg pensjonsalder. Andresen, med sin kompetanse og interesse, var nysgjerrig på muligheten:

– Etter en 2-3 samtaler kom vi sammen frem til at det var grunnlag for å gå videre, og når jeg ser tilbake er det kanskje den smarteste forretningsmessige avgjørelsen jeg noen gang har gjort, fordi det har vært en reise de siste fem årene som egentlig veldig få andre selskaper kan vise til, sier Andresen.

Stor utvikling de siste fem årene

Siden Andresen tiltrådte har Batteriretur blant annet samlet virksomheten og etablert seg på Øra utenfor Fredrikstad, de har aktivt deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter, de har etablert nye samarbeid over landegrensene, og har de siste årene bidratt til etableringen av Hydrovolt som er et industrieventyr.
– Her har det gått slag i slag, sier Andresen og ler.

Returselskap i verdensklasse

Batteriretur har hatt landsdekkende innsamling av batterier siden 1993 og er Europas nest eldste returselskap. De er også verdensledende når det kommer til innsamling og håndtering av batterier fra elektriske kjøretøy.

– Helt siden Batteriretur ble initiert av Torbjørn Berntsen og stiftet som selskap av batteriprodusentene og batteriimportørene i fellesskap, har vi sammen lykkes med å ivareta det utvidede produsentansvaret. Sammen har vi fått på plass en trygg, sikker og miljøvennlig innsamling og bidratt til at viktige materialer blir ivaretatt og brukt igjen og igjen. Dette har vært, og er, et viktig samarbeid i miljøets tjeneste, sier Andresen.

Les intervjuet med Torbjørn Berntsen her: En framsynt miljovernminister initierte batteriretur i 1993

Mange har bidratt til at Batteriretur er en suksesshistorie

Andresen berømmer både styret og de ansatte for Batteriretur sin utvikling.
– Det vi har vært med på hadde aldri gått uten et sterk engasjement og stor tillit fra styret, samt dyktige og engasjerte ansatte. Det har gått veldig fort, så det at alle er med og bidrar og trekker i samme retning er avgjørende. Som leder er jeg svært opptatt av dette og at vi har ansatte som føler seg trygge, sier Andresen. Han trekker også frem samarbeidspartnere både i Norge og ut over landegrensene, og det gode samarbeidet Batteriretur har med kommunen og næringslivet.

Fra innsamling til gjenvinning

For å sikre at håndtering av brukte batterier foregår på en sikker og miljøriktig måte, og at råmaterialene fra de brukte batteriene blir materialgjenvunnet, følger Batteriretur råvaren hele veien.
– Vi er opptatt av sporbarhet, og jobber ikke med agenter imellom. Vi har derimot et nettverk av samarbeidspartnere i hele landet og for å sikre at kunnskapen og kompetansen vi innehar kommer våre samarbeidspartnere til gode, holder vi kurs, sier Andresen. Batteriretur har videre tett og nært samarbeid med gjenvinningsbedriftene som gjenvinner batteriene.

Forskning og utvikling

Batteriretur har drevet FoU-arbeid omtrent fra dag en. Nå kjøres prosjekt “Energilagring Kortbølgen”, sammen med andre miljøer, kombinert med energibanker.
– Vi har kontinuerlig fem-seks FoU prosjekter til vurdering. Et eksempel på det innovative er sorteringsmaskinen, som er helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens for sortering av småbatterier. Et annet eksempel er Batterireturs utvikling av verdensledende løsninger for sikker håndtering, demontering, gjenbruk og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy. Forskning vil alltid være riktig i denne bransjen, og vi er innstilt på å ta vår del av dette ansvaret gjennom å dele vår erfaring og samarbeide med andre, sier Andersen.

Fremtidig innsamling og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy og marin sektor

Norge har hatt en formidabel vekst av elektriske kjøretøy de siste årene. Batteriretur har fulgt utviklingen, og er klar til å møte etterspørselen når batteriene når endt levetid og skal samles inn og gjenvinnes eller få ‘second life’.

– Implementeringen og skattepolitikken som Norge fører for elektrifisering har vært bra, selv om jeg også mener det må komme arbeidsplasser ut av det. Og det er det vi ser nå med etablering av cellefabrikker med Morrow batterier, Beyonder, Freyr og ikke minst etableringen av Hydrovolt som skal resirkulere batterier. Nå først begynner vi å se effekten av skattepolitikken og det gleder vi oss til å være en stor del av fremover, sier Andresen.

I juni 2020 ble det kunngjort at Hydro hadde gått sammen med Northvolt om etablering av Joint Venture for å bygge gjenvinngsfabrikk for batterier fra elektriske kjøretøy og marin sektor.

Engasjement ut over landegrensene

Batteriretur er nesten mer kjent i utlandet enn de er i Norge, og mange ser til Norge for å lære. Andresen er opptatt av å bidra og er engasjert i både foreninger og har ulike styreverv.
– For oss er det viktig å være tilstede der vi kan få informasjon, samtidig så må vi også være med å bidra. Dette ettersom vi er langt fremme innenfor elektrifisering sammenlignet med mange andre land. Vi må bidra slik at resten av Europa kan få på plass god og sikker håndtering de også. Jeg bruker mye tid på å bidra nettopp for å løfte kompetansen på en Europeisk basis, avslutter Andresen.

“ Batterireturs rolle i sirkulærøkonomien er vital. Vi er det nest eldste returselskapet i Europa, har holdt på siden 1993 og har landsdekkende innsamling. Fremtiden er elektrisk og vi har en sterk ambisjon om å ta en sentral posisjon også i fremtiden.”
– Fredrik Andresen, daglig leder i Batteriretur.