Høyenergibatterier

Verdensledende prosesser med sikkerhet og miljø i fokus!

Våre avdelinger i Fredrikstad og Sandefjord er verdensledende på håndtering av høyenergibatterier. Disse batteriene kan blant annet komme fra elektriske kjøretøy og marin sektor. Her har vi gjennom flere år utviklet unik kompetanse og metoder for sikker transport og demontering, noe som er meget viktig da høyenergibatterier kan være livsfarlig ved feil håndtering og krever en helt spesiell kompetanse og utstyr. Dette er et arbeid vi har gjort i samarbeid med bilindustrien og vår ekspertise på dette området gjør at vi fungerer som rådgiver for alt fra bilverksteder og importører til myndigheter og brannvesen.