Bestilling og innmelding

 

 

På denne siden kan du logge inn for å:
– melde inn start/industri og husholdningsbatterier
– registrere/bestille henting av hybrid- og el-bilbatterier og mc batteri
– registrere/bestille henting av Li-ion truck batterier
– registrere/bestille henting av Li-ion marine batterier

Innmelding av start-/industri/husholdnings og Ni-MH hybridbil batterier

Denne tjenesten inneholder også informasjon fra Batteriretur sin kundeportal. Her finner du f.eks. informasjon om leverte mengder, i en angitt periode, for din bedrift.

Logg inn Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur/reparasjon for Li-ion hybrid- og el-bilbatterier.

Her kan du registrere/bestille henting/reparasjon av hybrid- og el-bilbatterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Logg inn Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur for Li-ion Truck batterier

Her kan du registrere/bestille henting av Li-ion Truck batterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Logg inn Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur for Li-ion Marine batterier

Her kan du registrere/bestille henting av Li-ion Marine batterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Logg inn Eller registrér meg som bruker