Dag Albertsen leder Batteriretur’s FoU-avdeling i Sandefjord

Ved Batterireturs avdeling i Sandefjord har de har spesialisert seg på å ta imot og håndtere høyenergibatterier fra elbiler og hybridbiler. Avdelingen ledes av Dag Albertsen som har vært med i Batteriretur helt fra start.

Dag Albertsen er en av dem som har lengst fartstid i Batteriretur. Han deltok på møtet da Torbjørn Berntsen inviterte batteriimportører og batteri-
produsenter til dialogmøte i 1993. Siden den gang har han vært med å utvikle organisasjonen, som representant for en av importørene, som styreleder og styremedlem, og som leder av avdelingen i Sandefjord der han jobber i dag.

Startet som styreleder
Da Batteriretur ble stiftet, og styret satt av representanter fra batteriimportørene og batteriprodusentene, ble Albertsen valgt som styreleder. Det var viktig å få på plass et godt samspill mellom de ulike aktørene og å finne gode løsninger til det beste for alle parter.

– Det var en spennende tid, og jeg er svært fornøyd med at vi fikk det til å fungere. Her kom små og store aktører sammen, som mange til daglig konkurrerte, og alle fikk like mange stemmer. Det var nok litt vanskelig for de største i starten, men det gikk seg til, sier Albertsen.

Sammen om å finne gode løsninger
Sammen startet de med å kartlegge mulighetene og utfordringene, finne gode metoder og å få på plass en forretningsmessig modell.

– Da vi startet visste vi ikke hvor mange batterier det var snakk om å få samlet inn, og vi visste heller ikke hvor mye innsamlingen kom til å koste og hvilke gjenvinningsaktører vi skulle benytte, sier Albertsen. Til å lede arbeidet ansatte de Frode Hagen.
– Frode gjorde en fantastisk jobb, og fikk på plass innsamlingsordninger samt samarbeidsavtaler med gjenvinningsverk i England, Sverige og Frankrike. Dette høstet Batteriretur godt av i årene som fulgte, sier Albertsen. Han legger til at styret også lyktes med å finne en god modell for samarbeid.

– Vi jobbet med at alle skulle være likestilte, og alt vi gjorde og skrev ville vært godkjent av konkurransetilsynet, sier han.

Batteribransjen i endring
Det var stor utviklingen i batteribransjen, og regelverk og forskrifter om innsamlingen endret seg med utviklingen. Batteriretur fikk nye oppgaver og etter noen år sa Albertsen fra seg rollen som styreleder og Bjørn Borg kom til.

– Bjørn hadde hatt noen oppdrag for Batteriretur som advokat og kjente organisasjonen, sier Albertsen som fortsatte som styremedlem.
Forskning og utvikling i Sandefjord
Albertsen leder i dag avdelingen i Sandefjord. Her jobber åtte av Batterireturs ansatte med spesielt fokus på forsknings- og utviklingsarbeid. De har opparbeidet seg spisskompetanse i håndtering av høyenergibatterier fra elbiler og hybridbiler.

“Vi sikrer at demontering og håndtering knyttet til transport og gjenvinning er trygg og forsvarlig, og på en forskriftsmessig måte, sier Albertsen.”

Batteriretur har hatt tett samarbeid med bilindustrien, og kompetansen de sitter på er etterspurt av alt fra bilverksteder og importører til myndigheter og brann- og redningsetater. De arbeider også tett med produsenter av maritime batterier til bl.a. ferger og skip.

– Vi får ofte henvendelser fra bedrifter og organisasjoner i inn og utland som ønsker å komme på besøk for å høre om hvordan vi jobber, sier Albertsen stolt.

Batteriene som blir tatt ut av en bil, tatt fra hverandre i forskjellige deler og sortert for gjenvinning. Selve modulene som batteriet består av, blir også utladet.
– Vi vurderer også om moduler fra batterier kan være egnet for gjenbruk i andre applikasjoner. Dette arbeidet foregår i samarbeid med produsenter og importører.

Bygging av verdens første demonterings- og gjenvinningsbedrift på Øra
Store mengder elbiler vil om få år skulle gjenvinnes. Batteriretur ligger i forkant og planlegger å bygge en fabrikk på Øra for demontering og gjenvinning av batteriene.
– Dette er spennende og en viktig posisjon for fremtiden, sier Albertsen som her bistår med kompetanse og erfaring til den planlagte fabrikken.

Sirkulærøkonomi i praksis
Energien fra batteriene som demonteres skal gjenbrukes i prosessen og fraksjoner som kobber og stål skal gjenvinnes hos en av nabobedriftene på Øra. – Den videre utviklingen vil styres av (sirkulær) økonomi, avslutter Albertsen.