Samarbeid – i miljøets tjeneste

Vi i Batteriretur ønsker å dele med våre følgere, historier fra Batteriretur først ble initiert og frem til i dag. Vi har derfor intervjuet flere av nøkkelpersonene i Batteriretur, og disse intervjuene m.m. vil vi dele i ukene som kommer.

En framsynt miljøvernminister initierte Batteriretur i 1993

På 80- og 90- tallet ble det produsert blybatterier i Norge, og det var behov for å etablere en ordning for å samle inn batterier. Den gang hadde vi en fremoverlent miljøvernminister, Thorbjørn Berntsen. Han tok initiativ, og inviterte batteriprodusentene og batteriimportørene til dialog og samarbeid for å få på plass en slik ordning. Berntsen er en av de virkelig store bidragsyterne når det gjelder god dialog og kommunikasjon. Initiativet resulterte i etableringen av Batteriretur 22. desember i 1993.

Les intervjuet med Thorbjørn Berntsen her.

Landsdekkende innsamling

Siden starten har Batteriretur kontinuerlig jobbet med å legge til rette for god, landsdekkende innsamling og håndtering av batterier – på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Videre har Batteriretur hele veien hatt fokus på forskning, innovasjon og utvikling, da batteritypene har endret seg gjennom årene. Bruken av batterier har økt formidabelt. I snitt har en husholdning i Norge i dag mer enn 70 batterier i bruk til enhver tid.

Rebatt AS

På 2000-tallet etablerte vi et eget selskap for portable batterier, Rebatt AS. I 2014 dannet vi Batteriretur Høyenergi AS for å håndtere batterier fra elektriske kjøretøy og marin sektor. Sammen med bilimportørene i Norge har vi etablert et verdensledende system for elektriske kjøretøy. Det er vi veldig stolte av å ha fått til. Samarbeidet med og tilliten vi har fått fra bilimportørene har vært vital for å få dette til.

Fremtiden er elektrisk

Gjennom å kartlegge mulighetene for gjenvinning i Norge, har vi parallelt jobbet med å lukke kretsløpet for nettopp batterier fra elektriske kjøretøy og transportsektoren. Dette har resultert i etableringen av Hydrovolt, et joint venture mellom Hydro og Northvolt. Selskapet skal gjenvinne elbil-batterier, og anlegget vil bli et av de mest avanserte av sitt slag i verden. Sammen skal vi bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi for elbilbatterier i Europa.

Alt dette, og mer til, vil vi dele med dere i ukene som kommer. God lesing!

Hilsen Fredrik

daglig leder i Batteriretur