Engasjement

Ved å delta i ulike forum og faggrupper i inn- og utland skaffer vi oss kunnskap om batteriene og den iboende risikoen de ulike batteritypene innehar. Dette bidrar til at vi som organisasjon ta avgjørelser basert på kunnskap og kompetanse.

Den kunnskap og kompetanse vi tilegner oss, gjør at vi kan legge til rette for en tryggest mulig håndtering og innsamling av kasserte batterier både i dag og for fremtiden. Denne kunnskapen og kompetansen deler vi med de aktørene som er med i vår ordning, enten som importør eller som innsamler.

De ulike forum og faggrupper kan være Norsk forum for batterisikkerhet, Maritime Battery Forum og vi er en del av den europeiske organisasjonen Eucobat. Videre deltar vi også i  NFFA. Av andre organisasjoner kan nevnes Miljøagentenes batterijakt, Loop og Gjenvinning Østfold.

Batteriretur deltar også på ulike konferanser og seminarer der vi kan tilegne oss kunnskap, og der vi kan bidra til økt kompetanse til bransjen.

I tillegg har vi god dialog med myndighetene i Norge, blant annet med dsb og Miljødirektoratet.