– Plutselig satt konkurrentene rundt samme bord og samhandlet om tiltak for miljøet

Da Torbjørn Berntsen i 1993 inviterte batteriimportører og batteriprodusenter fra hele Norges land til et møte for å samles om etablering av Batteriretur, var Rune Jørgensen (68) en av dem som satt rundt bordet.

Rune Jørgensen er utdannet elektriker og ingeniør i kraftelektronikk. Han startet sin karriere i NEBB, som vi i dag kjenner som ABB. Der begynte han som konstruktør i 1975 og via forskjellige stillinger til seksjonssjef i Skip og Marine divisjonen. Med blant annet frekvensregulerte motorleveranser til Nordsjøen på opptil 30 MW, ble det verdifull erfaring med høyspenning og kraftelektronikk. Denne kunnskapen og erfaringen tok han senere med seg inn i batteribransjen.

Batteribransjen fra 1990

I 1990 åpnet det seg en mulighet i selskapet Chloride Batteries, bedre kjent i dag som EnerSys. Selskapet hadde ambisjoner om å bli verdens ledende leverandør av industribatterier, og Jørgensens kunnskap og erfaring kom godt med.
– Jeg gjorde da et hopp inn i batteribransjen. Det var en spennende og utfordrende tid. For min del ble det en overgang fra MW til Watt og kW, når vi snakker effekter, og slikt sett var det kjekt at strømstyrken i de største batterianleggene for UPS tross alt kunne passere 1000 Ampere.

– Batteriene var hovedsakelig frittventilerte typer som vil si at det er flytende svovelsyre i batterikassene. Det var ofte store og tunge enkeltceller og batterier som krevde langt mer vedlikehold enn dagens dominerende batterier. Ettersyn og vannfylling måtte foretas jevnlig.
– Nikkel kadmium batterier var også langt vanligere den gang, og service krevde vel så mye varsomhet som for bly-syre batterier, siden elektrolytten i disse er fortynnet lut.

Risiko for miljøet

Jørgensen forteller at det var velkjent at en del gamle batterier havnet i mer eller mindre trygge deponier og lagre hos skraphandlere rundt omkring i landet, men det er grunn til å anta at mye også kom på avveier.
– Det var langt mindre fokus på risiko og kunnskap om hvor giftig og farlig innholdet i utrangerte batterier var. Både svovelsyre og bly havnet nok tidvis som utslipp i naturen.

Batteriretur blir til

Da Torbjørn Berntsen i 1993 inviterte batteriimportører og produsenter til et møte deltok Jørgensen som en av aktørene: – Det var et meget spesielt møte. Plutselig satt konkurrentene rundt samme bord og samhandlet om tiltak for miljøet, sier Jørgensen. – Vi ble enighet om å danne et selskap som på vegne av bransjen skulle håntere returen av batteriene. Dette skulle gjøres på en forsvarlig og miljømessig måte, forteller Jørgensen.
Ikke lenge etter kom det en forskrift om at produsenter av batterier måtte ha en ordning for retur og håndtering av disse.

Det var avgjørende at de to dominerende aktørene i batteribransjen, Anker Sønnak og Varta, støttet opp om etableringen av Batteriretur. De medvirket i stor grad til at
selskapet raskt ble en suksess.
– Man må ikke glemme at de største aktørene i Norge var datterselskaper av de dominerende produsentene i verden. Etableringen av Batteriretur var ikke uproblematisk for disse, sier Jørgensen, – Et samarbeide mellom konkurrenter kunne potensielt medføre store bøter. Å håndtere utrangerte batterier slik Batteriretur skulle gjøre var helt nytt for alle. Men dette løste seg, og de aller fleste produsenter og batterieriimportør tilsluttet seg Batteriretur.

Batteriretur ble etablert som returselskap og styret ble satt bestående av representanter fra bransjen.

Lang fartstid i styret i Batteriretur

Styret jobbet godt sammen helt fra start. Batteriretur fikk raskt på plass gode ordninger og fremforhandlet avtaler med store gjenvinningsselskaper.
– Det tok ikke lang tid før Batteriretur var en betydelig aktør. Frode Hagen, som da ledet Batteriretur, gjorde en kjempejobb. Han kom fra bilbransjen, og hadde en del kontakter som var gode å ha i den fasen, forteller Jørgensen. Bjørn Borg ble tidlig hyret inn som styreleder. Han har hele veien bidratt med en stødig hånd på rattet gjennom alle endringene AS Batteriretur har gjennomgått.

-Batteriretur har fra dag èn holdt høy standard. Det har vært et seriøst forum med fokus på foreningens formål for å lette hverdagen for medlemmene. Medlemmene har kunnet føle seg trygge på at batteriene blir håndtert på en god måte, sier Jørgensen.

På bildet: Rune Jørgensen, styremedlem i Batteriretur i store deler av perioden fra 1993 til 2017.

Gode og forsvarlige returordninger

Jørgensen er tydelig stolt av Batteriretur sin evne til å få satt returen i system. – Batteriretur har jobbet godt med å få på plass en god ordning og god kommunikasjon med de involverte partene, hvilket er helt avgjørende for at dette skal fungere. De har laget instrukser for håndtering av batteriene på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte, og hensyntatt god håndtering – spesielt under transport, forteller Jørgensen.

Landsdekkende innsamling

Batteriretur har gjort en betydelig jobb med å få samlet inn batterier fra hele landet. Innsamlingssteder og lagre satt i system. Batteriene blir forsvarlig pakket for så videre å bli transportert videre til gjenvinning i Sverige, Frankrike og England. Der blir de til nye produkter som går inn i kretsløpet – Sirkulærøkonomi i praksis.

Forskning og utvikling

Batteriretur har drevet FOU-arbeid omtrent fra dag en. Et eksempel er Batterireturs utvikling av verdensledende løsninger for sikker håndtering, demontering, gjenbruk og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy.
– Anlegget Batteriretur har i Sandefjord har jobbet aktivt med å sikre en god demontasje av batteriene. Her har de mye dyktige folk som driver arbeidet fremover, sier Jørgensen. – Nå jobbes det jo med å få på plass en demonterings- og gjenvinningsfabrikk hvor det blant annet skal sees på gjenbruk av litium. Her er det kompliserte prosesser, og en del hemmeligheter, avslutter han, og sier han vil følge Batteriretur videre på reisen også i fremtiden.

Batteriretur har fra dag en holdt høy standard. Det har vært et seriøst forum med fokus på foreningens formål og å lette hverdagen for medlemmene. De har kunnet føle seg trygge på at batteriene har blitt håndtert på en god måte, sier Jørgensen.