Team Batteriretur

Her får du en oversikt over de flotte menneskene som team Batteriretur består av.

Hovedkontoret

Fredrik Andresen

Daglig Leder

Tlf: +47 900 52 696

Tor Henrik Svendsen

Plassjef/Sikkerhetsrådgiver

Tlf: +47 95 10 69 14


tor-henrik@batteriretur.no

Terje Juliussen

Økonomileder

Tlf: 69 10 27 70


terje@batteriretur.no

Kari Bang

Sikkerhetsrådgiver/Miljøingeinør

Tlf: 69 10 27 70


kari@batteriretur.no

Jeanette Lynghaug

Økonomi/Backoffice

Tlf: 69 10 27 70


jeanette@batteriretur.no

Per Magnus Karlsson

Marked & Communication Manager

Tlf: 99 43 24 32


pm@batteriretur.no

Christin Hansen

Transport/Backoffice

Tlf: 69 10 27 70


christin@batteriretur.no

Roy Simensen

Lageroperatør

Tlf: 69 10 27 70

Rene Olsen

Lageroperatør

Tlf: 69 10 27 70

Sandefjord

Dag Albertsen

Plassjef


dag@batteriretur.no

Betina Albertsen

Kontorleder/Backoffice


betina@batteriretur.no

Fredrik Borgersen

Teknisk Leder


fb@batteriretur.no

Kjetil Lander Hansen

Logistikk medarbeider

Bendik Adrian Hansen

Teknisk medarbeider

Alexander Dokken

Teknisk medarbeider

Svein Didrikson

Lagersjef