23 år som styreleder i Batteriretur

Bjørn Harald Borg er advokat av yrke. I hele 23 år var han styreleder for Batteriretur, hvor han trivdes svært godt. Han beskriver tiden i Batteriretur med godt samarbeid i styret, godt samarbeid mellom styret og administrasjonen og god dialog mellom Batteriretur og myndighetene.

Batteriretur søkte etter en nøytral styreleder

Da Batteriretur ble stiftet i 1993 var det av batteriimportørene og batteriprodusentene i Norge, og styret besto av representanter fra det utvalget. Til daglig var de konkurrenter og det var derfor viktig å få på plass en nøytral styreleder som kunne ha tillit alle veier, og som ikke hadde noen egeninteresse. Bjørn Borg ble kontaktet.

– Jeg hadde på den tiden hatt et par oppdrag fra Batteriretur, og kjente litt til organisasjonen. Jeg takket ja, og den posisjonen hadde jeg helt frem til sist sommer (2020), sier Borg.

Godt samspill mellom styret og administrasjonen

Borg beskriver den første tiden som styreleder i Batteriretur som en videreføring av det som var påbegynt. Administrasjonen, under ledelse av Frode Hagen, jobbet målrettet med å få på plass en solid organisasjon og drift, samt å bygge nettverk – både innenlands og utenlands.

– Hagen ga styret gode fremstillinger på arbeidet de drev med. Dette var avgjørende for at vi skulle kunne treffe gode beslutninger og kunne gi noen råd tilbake igjen også, sier Borg og legger til at styret flere ganger deltok da Batteriretur hadde besøk fra samarbeidspartnere fra andre land og var med når Batteriretur reiste ut på besøk.

Fra store blybatterier til små portable batterier

Til å begynne med var Batteriretur konsentrert om blybatterier, samt industri- og startbatterier. Senere kom det også signaler om at et nytt batteridirektiv ville legge til grunn at alle batterier skulle samles inn og Batteriretur snudde seg rundt.
– I 1999 stiftet vi Rebatt for få fange opp de små batteriene – de portable batterier. Rebatt ble stiftet etter samme modell som Batteriretur og med samme administrasjon, sier Borg. Aksjonærene var denne gang importører av portable batterier.

Hyppig dialog med Miljødirektoratet

Batteriretur har i alle år hatt god dialog med myndighetene og det har blitt mange møter med Miljødirektoratet.

– Vi jobbet med å kartlegge hvilke batterier som burde samles inn og hvor farlige de ulike fraksjonene var. Her satt man innledningsvis på litt forskjellige oppfatninger så det var viktig med god dialog, sier Borg og fortsetter: – Det har vært en viss utvikling i batteriforskriften for den skal jo også gjenspeile hva som var viktig å samle inn til enhver tid og hvilke volumer vi skulle forplikte oss til. Batteriforskriften er også basert på et direktiv i EU og måtte gjenspeile den. Det var en ganske lang rekke kilder til den virksomheten vi skulle drive.

Til bransjens og miljøets beste

Både Batteriretur og Rebatt er organisert med ideelt formål for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning – til bransjenes og miljøets beste.

– Det har vært vanskelig for mange å forstå at vi ikke har hatt som mål å tjene penger, i vertfall ikke drive med overskudd over lang tid. Målet har vært god innsamling og høy gjenvinningsgrad, og lavest mulig gebyrer. Det var jo det som var så verdifullt for å få troverdighet hos de som skulle være medlemmer, og derfor vi inviterte inn så mange som mulig. Vi har hele veien sagt at alle som ønsker det av importørene skal få plass i styret. På den måten fikk vi nok et stort styre, men oppnådde også masse tillit fra eierne, sier Borg.

Styreleder i Autoretur

I 2005 ble Borg spurt om han kunne tenke seg å bli styreleder i Autoretur som er en returordning for kasserte kjøretøy, eid av Bilimportørenes Landsforening. Selskapet var i prinsippet organisert som de to batteriselskapene, og arbeidet etter regler som hadde basis i et eget EU-direktiv. Den første tiden var arbeidet konsentrert om å få på plass et system for håndtering av alle kasserte kjøretøy til gjenvinning. Autoretur overtok ansvaret for den praktiske innsamlingen i hele Norge fra 1997. Det var Miljødirektoratet, eller SFT som det het den gangen, som før dette hadde stått for den jobben.

– Jeg tror jeg ble kontaktet av Autoretur fordi det var kjent at vi i Batteriretur hadde utviklet et godt samarbeid med miljømyndighetene. De ønsket å styrke sin dialog med direktoratet, sier Borg. – Igjen, dette å skape tillit ble viktig.

Batteriretur og Autoretur hadde allerede en viss kontakt på den tiden, da bilimportørene også var medlemmer i Batteriretur. Nå ble kontakten styrket og alt lå dermed til rette for et nærmere samarbeid når det ble aktuelt.

Godt samarbeid mellom Batteriretur og bilimportørene

Da utfordringene med høyenergibatteriene i elbilene kom for fullt, kom den gode dialogen mellom Batteriretur og bilimportørene til nytte, og partene gikk sammen og lagde et selskap som heter Batteriretur Høyenergi, hvor også bilimportørene gikk inn som eiere.

– Dette gjorde at flere avtaler som sikret praktiske og juridiske sider ved innsamling og gjenvinning av kasserte høyenergibatterier kom på plass. Det var til å begynne med uklart hvordan logistikken skulle være, hvem som skulle eie batteriene, om brukte batterier kanskje måtte leveres hos forhandlerne som da kunne sende de videre osv.. Dette er jo batterier som potensielt er brann- og berøringsfarlige og som kan anrette stor skade. Alt dette har etter hvert funnet sin form, men den gangen var mye uklart, sier Borg. Det nye selskapet ble en plattform for å få på plass god samhandling, og sammen var de i stand til å lage en fullstendig verdikjede og få på plass et system som kunne håndtere batteriene opp mot bilimportørene.

Samhandling med bilprodusentene

Stort salg av elbiler i Norge gjorde at Batteriretur og Autoretur ble lagt godt merke til ut over landegrensene.
– Bilprodusenter fra Europa og resten av verden kom ofte på besøk. De hadde jo sine oppfatninger rundt hvordan vi skulle håndtere bilvrak og nå batteriene, og vi hadde våre oppfatninger og gjorde stort sett det vi mente var riktig – litt uavhengig av hva de andre mente. Etter hvert fikk vi gjennomslag for alt det vi hadde foreslått. Vi har fått utrolig mye skryt fra bilprodusenthold, sier Borg.

Forskning og utvikling i Sandefjord

Etter hvert som Batteriretur begynte å få inn en større mengder høyenergibatterier trengte de å finne gode løsninger for den videre håndtering av disse. En av aksjonærene i Batteriretur, Vestack AS i Sandefjord, meldte sin interesse. Selskapet var eid av Dag Albertsen som i dag leder Batterireturs avdeling i Sandefjord.

– Dag bygget opp en kunnskapsbase og en organisasjon, for å ta imot høyenergibatteriene. Ikke minst har dette kommet til nytte for å håndtere skadde batterier på en god måte. Sammen med dyktige medarbeidere har Dag på en utmerket måte laget et system for å teste, demontere, reparere og eventuelt sette moduler sammen til nye batterisystemer, sier Borg.

En takknemlig styreleder

– Batteriretur og Autoretur er for meg to av de største suksesshistoriene jeg har vært borti selv i min karriere. Jeg har primært vært advokat så dette har jo vært en slags bi-jobber, men for meg har det vært kjempeviktig. Både saklig og menneskelig har arbeidet vært berikende og viktig for min egen utvikling og trivsel i alle disse årene.

– Batteriretur har jo skutt enda mer fart under Fredrik. Han hadde et godt utgangspunkt da han kom, men han har vært utrolig dyktig til å ta tak i mulighetene som har kommet opp, etter hvert som Batteriretur har blitt stadig mer kjent. Det skal bli moro å følge med på hva som vil skje med disse virksomhetene videre.