Hjelpemidler

Batteriretur tilbyr innsamlere hjelpemidler for å gjøre sortering og pakking av kasserte batterier enklere.

Oppbevaringsboks for kasserte blybatterier

§ 11-5.Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Kasse for transport av skadde blybatterier

For de skadede batteriene som ikke kan gjøres lekkasjefrie skal det IKKE benyttes pall, men godkjent beholder. Indre mål på kassen: 110 x 41 x 71 cm (l x h x d).

Propper

Dette er erstatningspropper til syrefylte batterier. De leveres i tre ulike størrelser, små, medium og store.

Pallehetter

Pallehetten krympes rundt de ferdigstablede pallene slik at de står stødig under transport. Pallehetter leveres på rull, og en rull rekker til 50 paller.

Mellomlegg

Papplater brukes som mellomlegg mellom batterilagene når batterier stables på pall for å unngå kortslutning.

Klistrelapper, syrefri

Klistrelappene skal settes på skadde, syrefrie blybatterier før de pakkes og sendes til Batteriretur for å synliggjøre at det ikke er fare for syrelekkasje.

Støtdempende materiale, Vermukulitt

Vermikulitt er et mineral som er støtdempende, leder varme dårlig, har god isolasjonsevne og er væskeabsorberende. Vermikulitt leveres i sekker på 100 liter.

 

Innsamlingseske

Innsamlingseske for kasserte husholdningsbatterier. Esken er UN godkjent for emballasjegruppe II, opp til max 5kg. Den kan settes ut hos de forhandlere som ønsker det eller på institusjoner og liknende.

Tape polene på batteriene før batteriene legges i esken. Fulle esker leveres på Posten og returfrakt dekkes av Batteriretur.

 

 

Fat

UN-godkjente fat med lokk og spennring for småbatterier kan kjøpes fra Batteriretur ved henvendelse til oss. Tønnene rommer 220 og 120 liter og kan kjøpes fra Batteriretur ved henvendelse til oss.

UN godkjent pappkasse

UN godkjent pappkasse til pakking av brukte litium-/litium-ionbatterier. Ytre mål på kassen er (l x d x h) 58 x 37 x 44 cm. Kassen kan ta max 70 kg.

Sorteringsplakater

Sorteringsplakatene kan henges over de ulike tønnene for å gjøre sorteringsjobben enklere. Plakatene illustrerer de ulike batteritypene, hva de kan være merket med og hvilke UN-nummer, EAL-kode og avfallsstoffnummer de har. Sorteringsplakatene fås kostnadsfritt ved henvendelse til Batteriretur.

Blybatterier
Litium og litiummetallbatterier, portable
Litium-ion og litiumpolymerbatterier
Li-ion el-sykkelbatteri
Nikkelkadmiumbatterier
Nikkelmetallhydridbatterier
Alkaliske batterier

Klebelapper for fat med småbatterier

Klebelappene er for å klebe på fat med småbatterier før de sendes til Batteriretur. De finnes for de ulike typer batterier og er merket med tilhørende UN-nummer, EAL-kode, avfallsstoffnummer. Vekt og dato må påføres av innsamler/avfallsbesitter.

Blybatterier
Litiumbatterier
Litium-ionbatterier
Nikkelkadmiumbatterier
Nikkelmetallhydridbatterier
Alkaliske batterier
Usorterte småbatterie