RENAS overtar Rebatt

RENAS overtar eierskapet av Rebatt, produsentansvarsselskapet for portable batterier. Rebatt har til nå vært direkte eiet av importørene av portable batterier, og driftet av Batteriretur.

RENAS sin intensjon som ny eier er å videreføre driften av Rebatt samt å styrke og videreutvikle kunnskap og kommunikasjon overfor husholdninger og bedrifter om innsamling og gjenvinning av batterier.

Batteriretur driver også innsamling av start- og industribatterier samt høyenergibatterier. I tillegg har de vært sentrale i prosessen med å etablere et gjenvinningsanlegg for litium-ion batterier i Norge. RENAS er et produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske (EE) produkter.

RENAS og Batteriretur har i flere år hatt en partnerskapsavtale og et tett samarbeid, særlig for å gjøre det så enkelt som mulig for produsenter og importører som har både EE og batterier, slik at disse får en samlet oversikt over sitt produsentansvar og ett kontaktpunkt.

  • Småbatterier og elektriske produkter er nært knyttet til hverandre, både for medlemmene våre og på avfallssiden når det kommer til innsamling og behandling. For oss i RENAS føles det både naturlig og riktig å ta et fullt ansvar også for portable batterier, sier daglig leder i RENAS Bjørn Arild Thon.
  • De siste årene har Batteriretur hatt særlig fokus på elbil- og høyenergibatterier og blitt ledende i Europa på dette. Gjennom samarbeid med bilimportører og produsenter har vi et system for å håndtere høyenergibatterier som dekker over 20 land. Vi ønsker å fortsette å utvikle oss langs dette sporet, og legger også mye innsats i nasjonal gjenvinningskapasitet. Portable batterier og EE er så nært knyttet at en integrering av produsentansvaret her er helt naturlig, og der har RENAS veldig gode systemer, sier daglig leder i Batteriretur Fredrik Andresen.

Rebatt har ingen ansatte, og oppkjøpet har ingen påvirkning på driften eller organisasjonene i Batteriretur og Batteriretur Høyenergi utover at ansvaret for Rebatt overføres til RENAS. Driften i Rebatt fortsettes som før gjennom en driftsavtale med Batteriretur.

Medlemskap for bedrifter fortsetter som før, og alle medlemmene forblir fullt ut dekket for sitt produsentansvar for batterier og trenger ikke foreta seg noe.

Kontaktperson RENAS: Bjørn Arild Thon, bat@renas.no

Kontaktperson Batteriretur: Fredrik Andresen, fredrik@batteriretur.no

Foto: RENAS/Mathilde Palmers