Hva vi gjør

Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Helt fra Lindesnes i sør til Norges nordligste punkt Kinnarodden. Ja til og med på Svalbard samler vi inn batterier av alle typer! Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip.

Gjennom snart 30 år har vi utviklet sikre og effektive løsninger for innsamling av batterier og vi investerer store ressurser for å utvikle fremtidens løsninger allerede i dag. Et eksempel på dette er vår sorteringsmaskin i Fredrikstad som er en helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens for sortering av småbatterier. Et annet eksempel er Batterireturs utvikling av verdensledende løsninger for sikker håndtering, demontering, gjenbruk og gjenvinning av batterier fra elektriske kjøretøy. Å utvikle løsninger som kommer både oss som innbyggere til gode men ikke minst for miljøet er viktig for Batteriretur.

Visste du at du kan levere batterier der du kjøper nye? Eller at nær samtlige kommuner har avfallsmottak hvor du kan levere dine brukte batterier? Ja faktisk har vi over 20.000 steder i landet hvor du kan levere dine batterier og vårt nettverk av samarbeidspartnere over hele Norge samt, at nettopp du leverer dine batterier til gjenvinning gjør at vi nordmenn er blant de beste i verden på innsamling og gjenvinning av batterier.

Innsamling og gjenvinning av batterier er viktig av flere grunner. De kan være farlige om de håndteres feil, men samtidig er det veldig viktig med innsamling for gjenvinning da flere typer batterier inneholder materialer som kan brukes på nytt i nye produkter. Dette er veldig viktig for miljøet og med vårt system sørger vi for en miljøvennlig innsamling med høyest mulig kvalitet på gjenvinningen, slik at mest mulig materialer går tilbake til produksjon av nye produkter. Dette er hva vi kaller sirkulærøkonomi i praksis.

Vi ønsker å være tilgjengelig for deg enten du er importør, innsamler eller om du som forbruker ønsker informasjon om batterier. Vi jobber derfor mye med kommunikasjon rundt batterier i flere fora og går du inn på vår Facebook side kan du se mer informasjon om vår hverdag. Du kan også sende oss en melding om du ønsker mer informasjon.