Om produsentansvar

Det utvidede produsentansvaret for batterier i Norge / Extended Producer Responsibility for batteries in Norway.

EUs Batteridirektiv av 2006 legger ansvaret for tilfredsstillende innsamling og gjenvinning av kasserte batterier på batteriprodusentene. I denne sammenheng er enhver som plasserer et batteri for salg på det nasjonale markedet en produsent. Produsentansvaret gjelder fullt ut fra det første batteriet.

Produsent/importør kan velge å overføre oppgaven til en tredje part, som opptrer på vegne av produsent/importør. Virksomheter som opptrer på vegne av produsenter/importører kalles gjerne Compliance Organizations, fritt oversatt til returorganisasjoner som sikrer ryggdekning til produsenter/importører. Bærerne av det utvidede produsentansvaret i det norske markedet – importørene – har etablert tre non profit returorganisasjoner, som de kontrollerer gjennom eierskap.

Start- og industribatterier

AS Batteriretur ivaretar det utvidede produsentansvaret for start og industribatterier. Selskapet ble etablert i 1993 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten jobber iht avfallsforskriften kap 3 som omfatter batterier.

Portable batterier

Rebatt AS ivaretar det utvidede produsentansvaret for portable batterier. Selskapet ble etablert i 2000 på Miljøverndepartementets initiativ og virksomheten jobber iht avfallsforskriften kap 3 som omfatter batterier.

Høyenergibatterier

Batteriretur Høyenergi AS ivaretar høyenergibatterier. Selskapet ble etablert i 2014 etter initiativ fra bilindustrien for å utvikle metoder og kompetanse for en sikker innsamling og håndtering av høyenergibatterier.
Selskapene er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 sertifisert.

Selskapene er underlagt omfattende corporate governance regler, fastsatt av aksjonærene. Enhver bærer av det utvidede produsentansvaret for batterier har rett til å bli aksjonær. Gjennomsiktighet håndheves. Selskapene har felles administrasjon. Enhver importør som importerer batterier inviteres til å knytte seg til en av returorganisasjonene, men det understrekes å være importørens eget valg.

Batteriretur® er ISO sertifisert med en varemerkeregistrert logo. Den registrerte logoen er garantien til bærerne av det utvidede produsentansvaret – importørene – for sporbarhet og gjenvinning av de kasserte batteriene. Alle batteriene gjenvinnes i samsvar med direktiv 2006/66/EC-Batteridirektivet.

 

Link til miljødirektoratet angående returordning:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/Returordninger-avfall/batterier/

 

Bli medlem