Valgår, Arendalsuka og ny industri!!

Vi ser nå at den politiske debatten går i retning av at det blir moms på elbiler som koster mer enn 600 000 kroner. Analytikerne sier at dette kan bety at vi ikke når målet om elektrifisering av bilparken innen 2025.

Brexit.

En annen politisk utfordring er effekten av mulig straffetoll kommer som en konsekvens av Brexit. En prosentvis toll på nye batterier produsert i Norge gjør at det skapes usikkerhet om etableringer av batteri fabrikker i Norge for produksjon av verdens grønneste batterier. Store industriselskaper på tvers av sektorer vurderer og planlegger slike etableringer i disse dager. Her må vi få til garantier, subsidier eller andre ordninger som gjør at vi får disse etableringene i Norge. Det står faktisk om mange tusen direkte arbeidsplasser og ikke minst ringvirkningene dette vil gi er enorme.

 

Ny Batteri-regulering.

For Batteriretur er det også spennende hva som skjer med den nye batteri-reguleringen i EU/EØS-området. Jeg håper Norge vil velge en offensiv politikk slik at sporbarhet fortsatt prioriteres. Det samme gjelder gjenbruken av opprinnelig jomfruelige råvarer. Her må resirkuleringsgraden heves og myndigheter må være mer på ballen og følge opp de kommende direktiver og lovverk.

Hydrovolt.

Heving av resirkuleringsgrad er nettopp det som skjer med fabrikken som Hydrovolt nå etablerer i Fredrikstad. Her vil nivået for resirkulering ligge 30 % over det krav som dagens direktiver tilsier. Det kaller jeg å ligge i forkant og vi ser frem til åpningen av anlegget om ikke veldig lang tid.

 

Arendalsuka.

Vi har akkurat lagt bak oss Arendal-uka og her sto det grønne skiftet i fokus. Det er interessant at det nå er industrien og ikke politikerne som driver denne viktige debatten: Teknologien ligger foran forskrifter fra myndighetene. Det er industrien som trykker på for å etablere den framtidige industrien som er bærekraftig.

Toget har forsiktig begynt å gå fra perrongen. Det er viktig at vi nå ser politikere som ikke bare prater, men virkelig følger opp og gjør noe. Om ikke blir politikerne stående igjen på perrongen!

 

Ha en fortryllende høst og følg med oss i sosiale medier for mer informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Fredrik