– Batteriretur passer godt inn i miljøet blant bedriftene på Øra Industriområde

I 2016 begynte Batteriretur å se seg om etter ny lokasjon for å samle virksomheten på ett sted. Valget falt på Øra utenfor Fredrikstad. Der ble de ønsket velkommen av både kommunen og av næringslivet.

Batteriretur hadde før etableringen på Øra én avdeling i Halden, én i Horten og et kontor i Sarpsborg, og ønsket å samle seg på ett sted. De utredet flere lokasjoner på Østlandet, og landet på Øra Industriområde, utenfor Fredrikstad. Her ble bedriften tatt godt imot – med god tilrettelegging for eksisterende behov og positive signaler for fremtidige utvidelsesmuligheter.

Øra blir ofte omtalt som “hovedstaden for sirkulærøkonomi”, da området huser flere gjenvinningsaktører som håndterer alt fra metaller, kasserte kjøretøy, vindusglass, plast med mere. Nærheten til havn var også veldig viktig for at Batteriretur valgte nettopp Øra.

Batteriretur flyttet inn på Øra i 2018

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad Kommune var blant dem som ønsket Batteriretur velkommen:
– Når Batteriretur kom til Fredrikstad, var det ikke alle som kjente til dem, men de gjorde seg raskt bemerket. Det var tydelig at bedriften hadde ambisjoner og ønsket å bidra til utviklingen på Øra. Batteriretur er en solid aktør med høy kompetanse, og de passer godt inn blant de andre gjenvinningsaktørene på området, sier Nygård, som har blitt godt kjent med Batteriretur gjennom de siste årene.

Godt samspill med de andre aktørene på Øra

Nærheten til havna, og flere av de andre gjenvinningsaktørene på Øra, har vært viktig for Batteriretur. De har fått på plass mer kostnadseffektiv og miljøvennlig logistikk på det de eksporterer ut av Norge, ved at de benytter sjøveien fremfor å transportere batteriene via bil. Videre har de etablert spennende samarbeid, og synergier, rundt ulike prosjekter med flere av aktørene på Øra.
– Batteriretur har bidratt med kunnskap- og teknologiutvikling, og har vokst sammen med andre bedrifter. Her ser vi mange nye forretningsmuligheter, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Prosjektsamarbeid med Borg Havn

Batteriretur leier i dag tomt og anlegg på 10 mål som er eid av Borg Havn. Sammen har de to selskapene, i samarbeid med andre, jobbet med et prosjekt som går ut på lagring og produksjon av energi. I den anledning har Batteriretur utviklet en batteripakke basert på brukte batterier fra elektriske kjøretøy.
– Det er veldig bra at det skapes nye muligheter for å avlaste kapasitetspunkter der det er stor pågang, sier ordføreren.
Prosjektet, som er en del av et større prosjekt for utvikling av miljøvennlig energi, har fått støtte fra Enova. Målet er å bruke solenergi til varme og strømproduksjon, og å kunne lagre strøm i brukte bilbatterier.

Les mer om prosjektet med Borg Havn her: Innovativt samarbeid på Øra

Planer om utvidelse av virksomheten

Helt siden etableringen på Øra har Batteriretur hatt planer om å ekspandere, men da planene begynte å formalisere seg i 2019 støtte de på en utfordring med tomten de ønsket å bygge på. Dette førte til en lang prosess der flere parter jobbet for å finne en løsning som ville tilgodese både industri og naturverdier. Etter flere runder kom de i mål.

– Vi jobbet godt med å finne en løsning og fikk til slutt på plass et ekte kompromiss som ivaretok både sirkulærøkonomi og bevaring av naturverdiene, sier ordfører Nygård.

Først – bygging av demontering- og gjenvinningsfabrikk

I juni 2020 kunne Batteriretur dele nyheten om at Hydro og Northvolt hadde etablert et såkalt Joint Venture for å bygge gjenvinningsfabrikk av elbilbatterier, i Fredrikstad. Batteriretur hadde lenge jobbet med å bidra til dette som vil bety utvikling av en ny grønn industri, grønne arbeidsplasser og teknologiutvikling for å nevne noe.

Anlegget skal driftes av Batteriretur og daglig leder Fredrik Andresen blir CEO for det nye selskapet som har fått navnet Hydrovolt.

– Batteriretur’s ambisjoner om å lokalisere en gjenvinningsfabrikk har nå blitt en realitet, og at fabrikken skal bygges på Øra er vi veldig glade for, sier Nygård.

Et viktig tilskudd til ‘hovedstaden for sirkulærøkonomi’

Den nye fabrikken skal bygges på Batteriretur’s eksisterende anlegg.

Ordføreren skryter av Batteriretur

Batteriretur har bidratt positivt til næringsutviklingen i Fredrikstad gjennom etableringer og prosjekter. De er noen av de flinkeste. De er aktive og evner å engasjere, sier Nygård, og legger til at Fredrik (daglig leder i Batteriretur) er veldig på.

– Jeg tror ikke det er noen andre vi har hatt så stor kontakt med som han, sier Nygård, – Han er engasjert for bedriften sin og det lykkes han godt med det.