Informasjonsfilmer

Her finner du diverse filmer om innsamling av både elbil batterier, start, industri og portable batterier.

Film om gjenvinning av elbilbatterier (Uten tekst)

Høyenergi 16:9 (MP4, 31MB) 

Film om gjenvinning av elbilbatterier (Med tekst)

Høyenergi tekstet 16:9 (MP4, 5MB)

Film om sikker innsamling og gjenvinning (Uten tekst)

Husholdning 16:9 (MP4, 23MB)

Film om sikker innsamling og gjenvinning (Med tekst)

Husholdning tekstet 16:9 (MP4, 12MB)

Film om at du ikke skal kaste brukte batterier i restavfallet

Ikke kast brukte batterier i restavfallet (MP4, 7MB)

Film om restenergi i brukte batterier og at de skall ikke kastes i restavfallet

Brukte batterier (MP4, 38MB)

Film om at tape batteriet for en sikker innsamling

Robot Batteriretur (MP4, 41MB)