Brennaktuell batterikampanje

I gjenvinnings bransjen er det utbredt kunnskap om at batterier som kastes eller oppbevares feil kan forårsake brann. Nesten 80% av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier (kilde: Norsk Industri). Men generelt i befolkningen er det liten innsikt knyttet til dette. Derfor har vi utviklet en digital kampanje(i samarbeid med Loop) som skal få flere til å sortere batterier riktig.