Start- og industribatterier

Batteriretur har siden 1993 hatt landsdekkende innsamling og gjenvinning av nær 100% av alle start og industribatterier i Norge.

Blybatterier i Norge er en veldig god historie. Vi har siden starten samlet inn nesten 100% av batteriene og gjenvunnet nær 100% av batterienes materialer. Dette er mulig da blybatteriene er et standardisert produkt og blir tatt hånd om av en stor internasjonal industri. Bly kan gjenvinnes uendelig og brukes på nytt i produksjon av nye batterier. Det er viktig med lukkede systemer for gjenvinning av blybatterier og derfor kvalitetssikrer vi hvert eneste år våre samarbeidspartnere for å ivareta sikkerhet og miljø på en best mulig måte.

Visste du at hvis du tar alle startbatteriene Batteriretur har samlet inn siden starten og setter de etter hverandre så kommer du rundt jordkloden 1,5 ganger ?