For innsamlere

Som innsamler har du avtale med Batteriretur om levering av kasserte batterier gjennom vårt system. Avtalen gir deg tilgang til informasjon og tilbud om opplæring om sikker håndtering og emballering av batterier.

Veiledere

Batteriretur har utarbeidet veiledere for håndtering av ulike batterityper og disse vil du som innsamler/samarbeidspartner kunne få tilgang til. Veilederne er datert, de revideres jevnlig og vil være tilgjengelig på nettsiden.

Logg inn for å få tilgang til våre veiledere.   «Verktøykassa»

Har du som innsamler/samarbeidspartner ikke tilgang, registrerer du deg her.     «Registrer bruker»

Lov og forskrifter

Innsamling og gjenvinning av batteri er underlagt krav i ulike lover og forskrifter.

Rekvisita

For å gjøre jobben din som innsamler enklere tilbyr vi en del rekvisita for emballering og håndtering av batteriene.

 

Innmelding av batterileveranser