Hva skjer med husholdningsbatteriene som leveres til gjenvinning?

Batteriretur samler inn batterier fra husholdninger over hele Norge, sorterer de, pakker de og sender dem til materialgjenvinning slik at materialene kan brukes som innsatsfaktor i produksjon av nye batterier og/eller andre produkter.

– Batterier består av ulike materialer som for eksempel bly, kobolt, mangan og litium. Dette er materialer som lar seg gjenvinne. Derfor er det viktig at vi samler disse inn slik at vi sikrer optimal bruk av jordas ressurser. Det sider Thor Henrik Svendsen, Plassjef/Sikkerhetsrådgiver hos Batteriretur.

Reisen fra ditt hjem til gjenvinning
– Batterier samles inn ved at privatpersoner leverer disse til sin lokale miljøstasjon eller eventuelt til en butikk der de selger batterier. Derfra blir de sendt videre til Batteriretur, sier Svendsen.

Hos Batteriretur blir batteriene sortert og pakket før de sendes videre til gjenvinning.

Sorteringsmaskin i verdensklasse
Batteriretur har en av verdens fremste sorteringsmaskiner. Denne maskinen er autonom og sorterer hele 16 småbatterier per sekund.

– Maskinen består av en såkalt vision-teknologi som er en metode som gjenkjenner batteriene og sorterer dem. Denne teknologien gjør at maskinen sorterer 99,9 % riktig, sier Svendsen.

Gjenvinning i Europa
De fleste av batteriene sendes med containerskip til smelteverk i flere land i Europa. Der blir de til nye batterier og/eller andre produkter, forteller Svendsen. – Bly for eksempel kan nærmest gjenvinnes i det uendelige.

Viktig at de ikke havner i restavfallet
I tillegg til at batterier består av materialer som kan brukes igjen, og som vi derfor ikke skal kaste, kan de også utgjøre en brannrisiko dersom de havner i restavfallet.

– Skulle polene på batteriene komme i kontakt med hverandre, eller med for eksempel metaller så kan det skje en kortslutning og det kan ta fyr, sier Svendsen, og legger til derfor er det viktig å tape polene og levere de der de blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.