Om Batteriretur

Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Vi har tre selskaper som er organisert under merkenavnet Batteriretur®.

Batteriretur® er organisert for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften og fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier.

For oss har det vært et logisk veivalg å gjøre bruk av det samme finmaskede nett av mottaks- og hentesteder til innsamling av alle kategorier batterier. Og vi ser historien gjenta seg; slik mengden blybatterier snart 30 år tilbake raskt vokste fra årlig 9.000 tonn til 14-17.000 tonn har mengden portable batterier vokst fra vel 100 tonn til nær 1000 tonn ved hjelp av samme nettverk. Vårt nettverk sikrer synergigevinst for både sikkerhet og miljøet!

Veien videre

Jobben er ikke derimot ikke gjort selv om innsamlingskravet i forskrift er oppfylt. Norge elektrifiseres og i 2014 etablerte vi Batteriretur Høyenergi AS for å håndtere batteriene fra elektriske kjøretøy og marin sektor. Vi vil gå videre med å tilrettelegge for innsamling av høyenergibatterier i samarbeid med partnere. Og det skulle bare mangle når vi er så heldig at mange ønsker å bidra til vellykket innsamling. Flere har reist spørsmål om hvor mye vi vil ta imot! Svaret er at vi tar imot alt vi får, og lovende samarbeidsprosjekter gjennom årene har satt oss i en internasjonal ledende posisjon. Entusiasme og et unikt landsdekkende nettverk av mottaks- og hentesteder gir resultater. Vi takker ydmykt alle våre samarbeidspartnere og gleder oss til innsamlingsveien videre sammen med dere med sikkerhet og miljøet i fokus. Fremtiden er elektrisk!