Kategori: Aktuelt


Nytt om regelverk

Den norske forskriften om landtransport av farlig gods har til nå vært presentert i en egen del foran i boka […]

Godt nytt elektrisk år

I 2013 var 3 prosent av nybilsalget i Norge elektriske biler. I 2018 regnes med at prosenten er 57 (helelektriske […]

Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning.Det er helt klart at vi […]