Klarsignal for fabrikk for Batteriretur og renseanlegg for Frevar!!

-Særdeles gledelige og viktige avgjørelser, sier daglig leder i Batteriretur, Fredrik Andresen etter at fylkesrådet i Viken og fylkesmannen i Oslo Viken har frafalt innsigelsene til reguleringen av den planlagte byggetomta på Øra.

Tomten skal brukes til Frevars nye avløpsrenseanlegg og til Batterireturs planlagte fabrikk for demontering av batterier fra elbiler. Dersom disse innsigelsene hadde blitt stående ville Batteriretur og Fredrikstad kommune hatt en lang, usikker og omstendig prosess foran seg.

-Her er det gjort grundige miljømessige vurderinger. Ikke minst har Fredrikstad kommune, med ordføreren i spissen, engasjert seg for å finne fram til løsninger som alle parter kan akseptere. Vi har også spilt godt på lag med grunneieren, Borg Havn.
Avtalen innebærer at Fredrikstad kommune kan bruke 35 mål av tomten som er på i alt 40 mål. 5 mål skal bevares som naturområde. Naturområdet på Øraspissen skal utvides og beplantes. Forslaget innebærer også at det blir bygd bru og sti inne i Øra naturreservat.

https://www.f-b.no/nygard-og-fylkesmannen-enige-om-losning-pa-ora-klarsignal-for-fabrikk-for-batteriretur-og-renseanlegg/s/5-59-1880939