Kategori: Aktuelt


Sommerhilsen fra Fredrik 2024

Støtter opp av våre medlemmer og eiere gjør vårt engasjement for resirkulering og gjenbruk av batterier det mulig å forene […]

RENAS overtar Rebatt

RENAS sin intensjon som ny eier er å videreføre driften av Rebatt samt å styrke og videreutvikle kunnskap og kommunikasjon […]

Nyttårshilsen fra Fredrik

På sensommeren ble ny batteriregulering stemt gjennom i EU noe som også påvirker oss her i Norge. Her er det […]

Nytt om regelverk

Den norske forskriften om landtransport av farlig gods har til nå vært presentert i en egen del foran i boka […]

Godt nytt elektrisk år

I 2013 var 3 prosent av nybilsalget i Norge elektriske biler. I 2018 regnes med at prosenten er 57 (helelektriske […]