Globale aktører i samarbeid med Batteriretur.

I går kom den svært gledelige nyheten om at Hydro og Northvolt etablerer et såkalt Joint Venture og skal bygge fabrikk i Fredrikstad. Selskapet skal hete Hydro Volt og skal gjenvinne Li-Ion batterier fra blant annet elektriske kjøretøy og marin sektor.

Batteriretur har over lengre tid jobbet tungt for å få i stand et slikt samarbeid og har vært svært delaktig i denne prosessen. Det har vært en tidkrevende reise å komme hit men vi har hatt en utrolig støtte fra styrene våre og ikke minst fra bilimportørene og bilprodusentene som applauderer dette initiativet. Som selskap er vi naturlig nok utrolig stolte av utfallet og at det nå skapes ny grønn industri som vil komme alle våre medlemmer til gode. Under nevner jeg noen av mange oppsider:

• Reduksjon i antall transporter med betydelig reduksjon av Co2 utslipp
• Høyere sikkerhet og betydelig mindre risiko grunnet kortere reisevei for batteriene
• Høy materialgjenvinning og full sporbarhet på råvarer
• Grønne arbeidsplasser og teknologiutvikling

Videre vil jeg nevne at elektrifisering er et meget viktig tiltak i miljøsatsingen, men også understreke viktigheten av at vi som nasjon tar ansvar for avfallet vi genererer som en konsekvens av denne elektrifiseringen av samfunnet. Dette avfallet er viktige ressurser som vi fra neste år nå kan foredle i Norge og Skandinavia som igjen går tilbake som råvarer til nye batterier og produkter. Dette er sirkulærøkonomi i praksis! Det er også veldig hyggelig å registrere flere bra initiativ i Norge innen batterisektoren og med slike satsninger posisjonerer man norske arbeidsplasser i et globalt race innen teknologi og utvikling. Dette er tydelig i tråd med regjeringen og statens mål så dette er industri og samfunnsutvikling hånd i hånd. Vi som selskap skal støtte utviklingen og legge til rette for ytterligere posisjonering av norsk industri.

Så tilbake til Øra. Hva blir Batterireturs rolle i denne fabrikken som skal bygges? Vi skal være operatør for Hydro Volts fabrikk og drive dette anlegget i det daglige. Dette er ikke unaturlig da vi over flere år sammen med bilprodusentene har utviklet unik kompetanse for håndtering av denne typen batterier og her er det flere synergieffekter å realisere. Videre skal fabrikken bygges på vårt eksisterende anlegg på Øra, så jeg vil si at vår rolle blir ekstremt viktig for Hydro Volts satsning i Fredrikstad. Samarbeid på tvers av industrier, deling av kompetanse og felles mål om mer sirkulær tilnærming er nøkkelord for videre utvikling. Denne fabrikken er et meget godt eksempel på det.

Avslutningsvis ønsker jeg å nevne at vi håper det offentlige nå spiller på lag for næringsutvikling nasjonal og lokalt. Den fantastiske nyheten som kom ut i går er kanskje starten på et nytt norsk industrieventyr om det offentlige og privat næringsliv jobber hånd i hånd og finner gode løsninger. Da skal vi sammen lage mange grønne arbeidsplasser også her i Sirkulærøkonomiens hovedstad, Fredrikstad.

Fremtiden er elektrisk!

Vennlig hilsen
Fredrik