Stor Europeisk deltagelse på Eucobat konferanse i Fredrikstad, med besøk hos oss på Batteriretur.

(PART ONE)

Nærmere 70 deltakere fra Europa var tilstede når årets Eucobat-konferanse ble åpnet på Scandic City Hotel i Fredrikstad 12 juni. Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygård, hilste konferansen velkommen til Fredrikstad.
Eucobat representerer 18 000 produsenter, og har 450 000 innsamlingspunkter i Europa. Er en non-profitt-organisasjon. Konferansens hovedtema: Elbil-batterier trenger en annen tilnærming enn de tradisjonelle batteriene.
Eucobat-konferansen holdes i Norge fordi elektrifiseringen har kommet lenger enn de fleste andre land.

Benjamin Strandquist, Bilimportørenes landsforening:
– Økningen av el-biler er stor. Dette vil fortsette. Først og fremst fordi bilene er billigere og kjøpe og kjøre (eks ingen bompenger). Myndighetenes mål er at det ikke skal skal være biler på veien som forurenser. Jeg tror dette er et realistisk mål. 9 av 10 lader hjemme, men vi trenger flere hurtigladere på veien.

Dag Albertsen, leder av Batterireturs avdeling i Sandefjord
Avdelingen har drevet med resirkulering og bearbeiding av elbil-batterier i i syv år – uten uhell. Derfor gjelder: Safety first.
Det stilles strenge krav til operatørene, kunnskap og erfaring må være på plass.
-Vi gjør stadig forbedringer i prosessen og har utviklet en guide for hvordan man skal handtere HV-batterier. Batteriretur trener også opp partnere for trygg handtering av batteriene, sa Albertsen.

Philip Celis, (Reneos, Belgia):
-Vi må forberede oss på store endringer i batterimarkedet og systemene for gjenvinning av batterier. Dette er utfordrende for batterindustrien og vi kan ikke stå på sidelinjen. Kunnskap og samarbeid blir enda viktigere. Et europeisk nettverk er et viktig verktøy. Norge har en av de mest avanserte systemer, derfor har vi mye å lære av Norge.


(PART TWO)

Claude Chanson, Recharge:
Snakket om forretningsmulighetene og risiko ved gjenvinning . – Det er viktig å få kontroll med den ukontrollerte flyten av batterier, sa Chanson som også pekte på at enkelte transportører ikke er klare over viktigheten av trygg kontroll når batterier skal transporteres. – Også vi må også ha fokus på miljø-perspektivet, sa Chanson.

Christian Rosenkilde, Norsk Hydro:
Opplyste at Hydro vil gjenvinne elbil-batterier i et samarbeid med Batteriretur og metallkonsernet Glenco. Rosenkilde mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge. Batterier et interessant nytt marked for Hydro, framholdt han.
– Nye EU-krav og Norges posisjon på elbil-markedet gjør at vi tror dette kan bli et interessant forretningsområde. Målet er å få frem underlag til å etablere et pilotanlegg som er stort nok til å håndtere det norske volumet i 2024, sa han.

Transport av LI-batterier, Anita Schmidt, BAM:
Disse batteriene er i utgangspunktet ufarlige om de handteres på riktig måte. Men de blir større og større og mer og mer farlige. Oppbevaring, pakking og transport må derfor ha fokus.
Det samme gjelder de som skal frakte batteriene.

Reuse and second life, Bernard Uittenhout:
2025: 50 % av bilene som selges skal være hel-elektriske. Den første ble solgt i 2012. Det er viktig å dele kunnskap for å sikre en best mulig sikkerhet ; «safer by sharing». Mot kundene er visjonen knyttet til «omtanke»: caring and consideration. Vi må ta et ansvar også for miljøet og støtte grønne løsninger.

Finansiering, den norske modellen, Fredrik Andresen:
Mange biler i Norge er privat importert (15-18%), håper i løpet av året å få ordninger slik at også disse kommer inn under samme paraplyen. Importører og forhandlere har et kollektivt ansvar. Alle må være interessert i at høyenergi-batterier behandles trygt og ikke havner som vanlig avfall.

Den italienske modell, Luigi De Rocchi, Remedia
Utfordring: Vi kan få på markedet batterier hvor produsent/forhandler ikke lenger er i markedet og dermed har et ansvar, kalt «orphan «batteries. Er i gang med en prosess som vil gi klarere regler.