Kunnskap og kompetanse om håndtering av batterier, er det nødvendig?

Batteriene vi omgir oss med blir mindre og mindre, samtidig som de inneholder mer og mer energi og det blir flere og flere av dem. Batterier finnes i ulike applikasjoner og utstyr sånn som f.eks sykler, sparkesykler, telefon, i pc og i mye annet vi omgir oss med i hverdagen.
Batterier, uansett størrelse, form eller kjemi er energilagringsenheter, og de vil inneholde mer eller mindre energi også når de ikke lenger er i bruk. Batterier er altså ikke «dødt» materiale. Kommer batteripolene i kontakt med andre batteripoler eller med annet metall kan det oppstå kortslutning som igjen kan føre til brannutvikling.

Vi har i gjennomsnitt 74 batterier liggende hjemme enten i utstyr vi ikke bruker eller løse i skuffer og skap. Finn dem frem og leverer dem inn enten på butikker som selger tilsvarende batterier, på miljøstasjoner eller på avfallsanlegget i din kommune. Farlig avfallsmottak tar også imot brukte batterier. Bare husk å tape polene først. Da har du gjort ditt!

For at batteriene skal kunne gjenvinnes må vi håndtere dem riktig når de er levert inn. Da er kunnskap og kompetanse viktig. Vi i Batteriretur tilbyr de som jobber med batteriene etter at de er levert inn, kurs og opplæring i hvordan batteriene skal håndteres og pakkes riktig slik at batteriene kommer trygt frem helt til gjenvinningsanleggene i Europa. Da har vi gjort vårt! Ta kontakt hvis du er interessert.
Batteriene som samles inn via Batterireturs system sendes videre til gjenvinning. Batterier gjenvinnes, det er det ingen tvil om!

PS! Batterier er ikke farlig når de brukes riktig, og brukes til det utstyret de er laget for.

Hilsen Kari,
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur