Nærmere 70 deltakere fra Europa var tilstede fra årets Eucobat-konferanse ble åpnet på Scandic City Hotel i Fredrikstad 12 juni.

Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygård, hilste konferansen velkommen til Fredrikstad.
Eucobat representerer 18 000 produsenter og har 450 000 innsamlingspunkter i Europa. Eucobat er som Batteriretur en non-profitt-organisasjon.

Konferansens hovedtema: Elbil-batterier trenger en annen tilnærming enn de tradisjonelle batteriene.
Eucobat-konferansen holdes i Norge fordi elektrifiseringen har kommet lenger enn de fleste andre land.