Avtaler i havn og flytting iverksatt!

I 2023 er det anslått at det vil være ca 500 000 biler som går på ren elektrisitet eller hybrid-varianter i Norge. For 2024 er det anslått at det skal skrotes rundt 40 000 el/hybrid-biler. For Batteriretur betyr det at vi må ruste selskapet for å være klare til å utføre sikker håndtering av de store mengdene brukte elbil-batterier som denne utviklingen medfører.

Flere avtaler i boks

Vi har allerede gjort avtaler om en slik håndtering med en rekke bilimportører og produsenter, jeg nevner VW, Audi, Mercedes, Kia, Peugeot, Volvo, DS, Opel, Scania, Hyundai med flere. Med disse avtalene på plass vil Batteriretur igangsette fase to med videre utbygging av vårt nye anlegg på Borg Havn i Fredrikstad. Det er viktig å understreke at vår avdeling i Sandefjord skal bestå og der kan vi uten problemer håndtere volumene de neste tre årene.

Viktig å bevare kompetansen

Når fase to er på plass i Fredrikstad om noen år vil Sandefjord blant annet være spesial enhet for kritiske batterier og ikke minst fokusere ytterligere på FoU virksomhet. Det er viktig for oss å bevare kompetansen vi har bygd opp i Sandefjord og avdelingen blir viktigere og viktigere for oss. Som selskap skal vi omfavne det teknologiske skiftet og den pågående digitaliseringen, det er spennende tider som gir oss mange muligheter. Ved det nye enheten skal vi demontere elbil-batteriene som er definert som trygge og vi holder blant annet på med et robotiseringsprosjekt for å utrede mulighetene for en delvis robotisert demontering av batteriene. Fase to er forholdsvis plasskrevende og det er aktuelt med et bygg på rundt 10 000 kvadratmeter som skal kunne ta imot opp mot 15 000 tonn elbil-batterier fra 2023.

Ledende i Europa

Det er resultatene av et pionerarbeid Batteriretur har drevet lenge, ved vår utviklingsavdeling i Sandefjord, vi nå ser. Det er ikke for drøyt å si at selskapet i dag er ledende i Europa og at mange land ser til Norge for hvordan innsamling og bearbeiding av batterier skal skje. Driften ved anlegget i Fredrikstad og Sandefjord vil derfor ligge helt i front internasjonalt. For meg som leder er det utrolig viktig å vise at vi kan utvikle ledende løsninger i Norge. Da sikrer vi verdiskapning nasjonalt og vi tar vår posisjon i det skiftet vi alle er del av.

Nytt lager i Fredrikstad

Fra årsskiftet er vi operativt klare med det nye lageret i Fredrikstad, det vi kaller fase en. Fra samme tidspunkt starter vi med havneanløp fra Borg Havn som ligger bare noen hundre meter fra vårt anlegg. Med dette sparer vi miljøet for flere hundre transporter på vei, noe som er et viktig grep i vår miljøsatsing. Alle konsesjoner er på plass og det investeres i en ny helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens for husholdningsbatterier noe som sikrer ytterligere kvalitet på gjenvinningsprosessene våre. Her vil det kommer mer info utover vinteren.

Avslutningsvis vil jeg igjen framheve samarbeidet med lokale myndigheter og ikke minst fylkesmannen i Østfold som vi har hatt en god dialog med i byggeprosessen.

Følg med på Facebook og våre mediekanaler for mer spennende informasjon utover vinteren.

Fremtiden er elektrisk dere!

Hilsen Fredrik