Kategori: Sikkerhet


Trygg transport av batterier

Vi har regelverk og forskrifter som ligger til grunn for de krav og anbefalinger som ligger i vårt veiledningsmateriell. Våre […]

Batterier, farlig gods?

Farlig gods -Noen batterier er farlig avfall fordi de inneholde tungmetaller som bly eller kadmium, mens andre batterier ikke inneholder […]

Batterier, farlig avfall?

Miljøskadelige stoffer Bly og kadmium er begge miljøskadelige tungmetaller, og vi må sikre at batterier med bly eller kadmium ikke […]