Farlig avfall, farlig gods og batterier

Er det noen sammenheng mellom farlig avfall, farlig gods og kasserte batterier? – Ja det er det i høyeste grad.

Er et batteri et batteri? Ja det er forså vidt det, samtidig som batteri er et mangfold av kjemier, størrelser, form og energiinnhold. Noen batterier er farlig avfall, farlig gods, begge deler eller ikke klassifisert verken som farlig avfall eller farlig gods i forskrifter. Dette har ingen betydning for oss med tanke på innsamling og gjenvinning av batterier. Alle batterier skal samles inn for gjenvinning og ingen batterier skal i restavfallet.

Kunnskap og kompetanse
Vi slipper ikke unna kunnskap og kompetanse når vi jobber med batterier, uansett kjemi, form eller størrelse på batteriene, farlig avfall, farlig gods eller ikke. Kunnskap om riktig og sikker håndtering bygger vi opp over tid.

Erfaring
For å kunne håndtere, deklarere og pakke batterier riktig må man ha kunnskap og kompetanse om hva som er definert som hva ihht lover forskrifter. Definisjoner i lover og forskrifter er derimot ikke nok. Rett håndtering av batterier er bygd på en kombinasjon av den kunnskapen og kompetansen man tilegner seg gjennom lover og forskrifter, men vi må ikke glemme annen opplæring og erfaring. Erfaring om korrekt og sikker håndtering av batteri, det har vi i Batteriretur. Vi har bygd opp vår kunnskap og kompetanse gjennom mange, mange år, og vi deler den gjerne med deg. Erfaringen vår, sammen med annen type kunnskaps og kompetanseheving gjør at vi også kan bidra til å heve kunnskapsnivået hos våre samarbeidspartnere.

Kunnskapsdeling
Våre relasjoner til ulike fagmiljøer og kompetansesenter har vært veldig viktig for oss. Deres gode tradisjon med å dele kunnskap, har vært nøkkelen. Dette er også en del av vår filosofi, vi deler vår kunnskap med samarbeidspartnerne våre. Sammen blir vi bedre.
Kan man få for mye kunnskap? Tror ikke det, så det er bare å ta kontakt for påfyll!
Uansett om batterier er definert som farlig avfall, farlig gods, begge deler eller ingen av delene, håndter dem som om de var begge deler – for sikkerhets skyld.

Sikkerhet først – alltid!
Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur