Kategori: Miljø


RENAS overtar Rebatt

RENAS sin intensjon som ny eier er å videreføre driften av Rebatt samt å styrke og videreutvikle kunnskap og kommunikasjon […]

Batteriretur er ledende

I 25 år har Batteriretur sørget for effektive og sikre løsninger for innsamling av batterier. Enda et nytt skritt fremover […]

Batterijakten

9. april går startskuddet for Batterijakten 2018. I løpet av tre uker skal tusenvis av fjerdeklassinger over hele landet konkurrere i […]