Kategori: Ukategorisert


Batterier, farlig avfall?

Miljøskadelige stoffer Bly og kadmium er begge miljøskadelige tungmetaller, og vi må sikre at batterier med bly eller kadmium ikke […]