Kategori: Ukategorisert


Batterier, farlig gods?

Farlig gods -Noen batterier er farlig avfall fordi de inneholde tungmetaller som bly eller kadmium, mens andre batterier ikke inneholder […]

Batterier, farlig avfall?

Miljøskadelige stoffer Bly og kadmium er begge miljøskadelige tungmetaller, og vi må sikre at batterier med bly eller kadmium ikke […]