Trygg transport av batterier

Trygg transport av batterier er et tema vi i Batteriretur har vært opptatt av i alle år, snart 30 for å være nøyaktig. Disse årene som returselskap har gitt oss viktig kunnskap og mye erfaring om hvordan tenke sikkerhet også i forhold til transport.

Vi har regelverk og forskrifter som ligger til grunn for de krav og anbefalinger som ligger i vårt veiledningsmateriell. Våre krav og anbefalinger er også resultat av den kunnskap, kompetanse og erfaring vi har bygget opp gjennom disse snart 30 år.

Men det er klart, vi hadde ikke fått det til uten et godt samarbeid med vårt landsdekkende innsamlernettverk, transportører, myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Farlig gods
Batterier er som jeg har skrevet om i tidligere blogginnlegg, klassifisert som farlig gods. Farlig gods er i henhold til ADR bestemmelsene forbudt å transportere, eller bare tillatt å transportere dersom kravene i ADR bestemmelsene oppfylles. Så enkelt, men av og til krevende.

ADR bestemmelsene finner vi i ADR/RID Landtransport av farlig gods. Regelverket inneholder en stor mengde med generelle og spesielle bestemmelser, i tillegg til emballeringsbestemmelser som skal hjelpe oss med å gjøre de riktige valgene før transporten starter. Merking av kolli og korrekt utfylling av nødvendige dokumenter er også en del av trygg transport. Med andre ord kan vi si at ADR/RID gir oss oppskriften på hvordan gjøre transport av farlig gods så lite risikofylt som mulig.

Regelverket er nok ikke optimalt. Det er under kontinuerlig revidering, men det er viktig at vi har et regelverk som gjør det mulig å sette i verk tiltak som reduserer risikoen under transport av farlig gods. ADR bestemmelsene gir oss rammer å jobbe innafor slik at vi bidrar til sikrere og tryggere transport på veien.

Batterier som farlig gods
Alle batterier, foruten alkaliske batterier står oppført i ADR bestemmelsene med et eget unikt UN nummer, eller identifikasjonsnummer om du vil. Det er en grunn til at batteriene står oppført i regelverket, batterier er energilagringsenheter og er ikke dødt materiale når de kasseres. Det er ulik grad av risiko forbundet med transport av batterier, og det er litiumbaserte batterier som er strengest regulert med tanke på emballering.

Litiumbaserte batterier skiller seg fra andre batterier med tanke på kjemi og energiinnhold i forhold til størrelse på batteriet. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette nå, men det er nødvendig med streng regulering for disse batteriene.

Hva kan vi gjøre?
Det vi er mest redd for når det gjelder transport av kasserte batterier, er brann i batterier under transport. Man må gå ut fra at kasserte batterier inneholder en viss mengde energi. Den restenergien kan, hvis man er uheldig frigjøres i form av varme. Temperaturøkningen kan utvikle seg til en «thermal runaway», noe som igjen kan føre til en brann i batterier.

For å unngå brann er det viktig å gjøre valg basert på kunnskap om det man skal sende fra seg, og om hvordan bruke regelverket riktig for å bidra til at transport på veien blir tryggere for oss alle. En del av denne kunnskapen er kjennskap til sortering av batterier etter UN nummer i ADR bestemmelsene. Emballeringsbestemmelser er knyttet opp mot det enkelte UN nummer, og gjør det mulig for oss å finne «oppskriften» på hvordan gjøre dette riktig. Sorterer man batterier etter UN nummer, vil man i tillegg få større oversikt over hva som skal emballere for transport og man har da bedre mulighet til å merke kolli riktig i henhold til faktisk innhold. Dersom vi alle streber etter å gjøre en god sortering, korrekt emballering og merking av gods, – ja da gjør vi det tryggere for alle som er ute på veiene.

Samtidig er det klart, det er ikke bare avsender som har ansvar i nedstrømskjeden. Det stilles også krav til transportørene av farlig gods. For å oppnå tryggest mulig transport må også transportøren ta sitt ansvar. Sjåførens kompetansebevis bør være en del av kunnskapen som en sjåfør bør ha når farlig gods skal transporteres. Som sjåfør må man stole på avsender, men man har samtidig et selvstendig ansvar om å avvise gods som ikke er emballert eller merket i henhold til kravene i ADR regelverket. For å kunne gjøre dette, må sjåføren ha kunnskap og kompetanse som gir grunnlag til å kunne avvise gods.

Kunnskaps- og kompetanseheving
Alt henger sammen i hele kjeden, og kunnskap- og kompetanseheving og opplæring er ferskvare. Påfyll er nødvendig uansett om du er ny i jobben eller om du har vært i bransjen over mange år. Vi er alle en del av den sammen nedstrømskjeden, og vi må jobbe sammen for å heve kunnskapen i alle ledd i hele bransjen. Den som tror den kan alt, har mye å lære!

Risikovurdering
Risikovurdering ute på anlegg er en viktig del av trygg transport av batterier, og tanker om dette kommer jeg tilbake til senere.
Sammen blir vi best! Sikkerhet først – alltid!

Som sikkerhetsrådgiver har jeg skrevet tidligere blogginnlegg om batterier, farlig avfall, farlig gods og/eller kanskje begge deler og om sikkerhet. Ta gjerne en kikk i disse blogginnleggene også. Det jeg skrev den gang, er aktuelt også i dag.
Kunnskaps- og kompetanseheving er med på å gjøre bransjen bedre rustet for fremtiden.

Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur