Booking and registration

På denne siden kan du logge inn for å:
- melde inn batterier
- registrere/bestille henting av hybrid- og el-bilbatterier
- registrere/bestille henting av Li-ion truck batterier
- registrere/bestille henting av Li-ion marine batterier

Koronavirus:

Det er fortsatt en ekstraordinær situasjon landet befinner seg i. Vi har beredskapsplaner og følger tett. Vi er i full drift, men de ekstraordinære tiltakene som Regjeringen har innført påvirker vår virksomhet i stor grad og kan gjøre at henting og leveransetid blir noe lengre en vad som er vanlig. Vi ber er ha overbærenhet med det.
Hilsen Batteriretur

Read more

Registration of starter- / industrial and household batteries

This service also contains information from the Customer Portal at Batteriretur. Here you will find, e.g., period-specific information regarding delivered quantities, for your company.

Login Eller registrér meg som bruker

Registration/order of return for hybrid and electric car batteries

Here you can register / order a pickup for hybrid and electric car batteries. You can also find information about your previous orders and our High Energy Battery manual.

Login Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur for Li-ion Truck batterier

Her kan du registrere/bestille henting av Li-ion Truck batterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Login Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur for Li-ion Marine batterier

Her kan du registrere/bestille henting av Li-ion Marine batterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Login Eller registrér meg som bruker