Booking and registration

På denne siden kan du logge inn for å:
- melde inn start/industri og husholdningsbatterier
- registrere/bestille henting av hybrid- og el-bilbatterier og mc batteri
- registrere/bestille henting av Li-ion truck batterier
- registrere/bestille henting av Li-ion marine batterier

Nå kan du snart bestille rekvisita på vår nye bestilling og innmeldings portal!!             Info kommer snart…. 🙂

 

Koronavirus:  Read more

Innmelding av start-/industri/husholdnings og Ni-MH hybridbil batterier

This service also contains information from the Customer Portal at Batteriretur. Here you will find, e.g., period-specific information regarding delivered quantities, for your company.

Login Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur/reparasjon for Li-ion hybrid- og el-bilbatterier.

Her kan du registrere/bestille henting/reparasjon av hybrid- og el-bilbatterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Login Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur for Li-ion Truck batterier

Her kan du registrere/bestille henting av Li-ion Truck batterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Login Eller registrér meg som bruker

Registrering/bestilling av retur for Li-ion Marine batterier

Her kan du registrere/bestille henting av Li-ion Marine batterier. Du kan også finne informasjon om dine tidligere ordre, og vår veileder for høyenergibatterier.

Login Eller registrér meg som bruker