Batterier, farlig avfall?

Er batterier farlig avfall? Ja, noen batterier er farlig avfall. Bly og kadmiumholdige batterier, store som små er klassifisert som farlig avfall og skal selvsagt håndtertes deretter.

Miljøskadelige stoffer
Bly og kadmium er begge miljøskadelige tungmetaller, og vi må sikre at batterier med bly eller kadmium ikke havner i naturen. Vi skal samle dem inn for gjenvinning. Vi skal selvsagt samle inn alle de andre batteriene også, slik at de gjenvinnes.

Hvorfor Batteriretur?
For å sikre at batterier med bly eller kadmium ikke havner på avveie, er det viktig med både en innsamling og gjenvinning som fungerer. Det har vi i Norge, det har Batteriretur sørget for i snart 30 år. I alle disse årene har materialgjenvinning vært viktig for oss. Vi jobber på vegne av mange importører av batterier, og importørene som er med i vår ordning skal være trygge på at Batteriretur sørger for at batteriene vi samler inn sendes videre til godkjente anlegg for materialgjenvinning. Det er jobben vår!

Gjenvinning
Både bly og kadmiumholdige batterier materialgjenvinnes ved godkjente anlegg i Europa. Blyet i blybatteriene går tilbake til batteriindustrien for produksjon av nye batterier. Batteriene brukes som vi vet både i bensin- og dieselbiler, men det sitter også et mindre blybatteri i el-biler. Vi vil derfor trenge blyet fra de gamle kasserte blybatteriene for produksjon også når det blir flere el-biler på markedet. Når vi samler inn batteriene er vi med på å sikre råstoff til industrien. Kadmium fra kasserte NiCd-batterier kan også brukes i produksjon av nye batterier, men det kan også gå til annen industri som er avhengig av kadmium i sine produkter.

Sirkulærøkonomi av farlig avfall
Alle metaller i disse batteriene kan materialgjenvinnes, og metallene er verdifulle råvarer til industrien. Batteriretur er dermed en del av den sirkulære økonomien, og har vært det lenge før begrepet «sirkulær økonomi» ble en del av hverdagen vår. Gjenvinning av disse batteriene har hatt fokus hos oss i alle år, og det vil det også ha fremover.

Kunnskap, kompetanse og erfaring
Kunnskap, kompetanse og erfaring er viktige elementer også for innsamling og gjenvinning av batterier som er farlig avfall. Dette er noe vi jobber med hver dag, og det å fylle opp kunnskapsdatabasen er noe vi gjør som en naturlig del av arbeidshverdagen vår. Vi har drevet med siden etableringen på begynnelsen av 90-tallet. Som returselskap for batterier er vi det eldste i Norge, og vi er et av de eldste i Europa. Det betyr at vi har opparbeidet oss masse kunnskap og kompetanse gjennom både utdanning, opplæring og ikke minst gjennom erfaring.
Bly og kadmiumholdige batterier er ikke bare farlig avfall, de er også farlig gods. Det kommer vi tilbake til senere.

Alle batteri skal samles inn for gjenvinning.

Sikkerhet først – alltid!
Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur