Batterier, farlig gods?

Jobber du med farlig gods når du jobber med kasserte batterier? Ja du gjør nok det. Hva betyr det for deg i din arbeidshverdag? Tja, det kommer an på batteriene.

Farlig gods
-Noen batterier er farlig avfall fordi de inneholde tungmetaller som bly eller kadmium, mens andre batterier ikke inneholder disse to stoffene. Det er ikke dermed sagt at vi ikke skal ha fokus på riktig håndtering, innsamling og gjenvinning av den grunn. Når vi snakker om batterier som er farlig gods, da snakker vi om batterier med egenskaper som representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.

Regelverk og forskrifter
-Heldigvis har vi regelverk og forskrifter som hjelper oss både med definisjonen og emballering. Hvilke batterier som er definert som farlig gods finner vi det internasjonale regelverket, ADR/RID Landtransport om farlig gods. Dersom man tar en kikk i regelverket finner man alle batterier oppført i ADR/RID regelverket med sitt eget UN nr, eller identifikasjonsnummer om du vil. Det er kun de alkaliske batteriene som ikke står oppført i dette regelverket med eget UN nr. ADR/RID regelverket gir oss rammer å jobbe etter, de er oppskriften på hvordan gjøre transport av farlig gods så lite risikofylt som mulig.

Er batterier farlige?
-Som nye produkter er ikke batterier farlige, de testes for å sikre at de oppfyller krav som gjør at de er trygge i normal bruk i tiltenkt utstyr. Alle batterier skal gå gjennom og bestå slike tester før importørene kan importere batteriene til Norge. Vi har mange ulike typer batterier, med ulikt kjemisk innhold og med ulikt spenningsnivå i cellene. Dette gjør det litt utfordrende å vite hvordan man skal håndtere batteriene når de kasseres og skal samles inn.

Energilagringseneheter
-Selv om batterier skal være trygge i bruk i tiltenkt utstyr, betyr det ikke at vi ikke skal ha fokus på riktig og sikker håndtering av dem. Det er energilagringsenheter vi snakker om. Batterier er ikke helt tomme for energi når de kasseres, det er ikke dødt materiale. Restenergien som er igjen når batteriet er tatt ut av bruk, den må vi ta hensyn til når vi skal håndtere og samle inn batteriene for gjenvinning. Vi vet heller ikke hvordan batteriene er behandlet og vi vet ikke om de er skadet dersom det ikke er synlige skader på utsida.
Risiko, forebygging og kunnskap
-Det vil alltid være en viss risiko for at et batteri kan kortslutte eller reagere farlig når vi samler dem inn i mengder. Jobben vår blir da å tilegne oss kunnskap og kompetanse om dette. Gjennom det å kjenne risikoen ved håndtering og innsamling kan vi jobbe for å forebygge uhell. Vi i Batteriretur liker best å jobbe forebyggende, og vi har tro på at en god risikovurdering basert på kunnskap, kompetanse og erfaring hjelper oss med å redusere risiko for uhell. Batteriretur har jobbet på denne måten i snart 30 år, og vi deler kunnskapen vår om risiko og forebyggende arbeid med våre samarbeidspartnere. Sammen blir vi best!

Alle batteri skal samles inn for gjenvinning.

Sikkerhet først – alltid!
Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur