Sommerhilsen fra Batteriretur®

Det er mye som skjer i vår bransje om dagen. Her får vi en sommer hilsen og litt info fra vår Daglig leder Fredrik Andresen!

Et halvår med høyt aktivitetsnivå er forbi. Spesielt på sortering av småbatterier er aktivitetsnivået høyt da Miljødirektoratet fra 1 april i år økte innsamlingsforpliktelsen for portable batterier fra 30% til 65%. I Norge har vi som selskap historisk sett alltid ligget over kravene og totalt samlet returselskapene for batterier inn omtrent 65% i 2022. Vi ønsker den forhøyede forpliktelsen velkommen og jeg vil berømme Miljødirektoratet for gode samtaler og deres imøtekommenhet.

 

Innsamlingen av blybatterier fungerer meget godt. Tenk i desember er det 30 år siden produsenter og importører etablerte Batteriretur for å samle inn disse batteriene. Det valget de den gang gjorde kan man trygt si er en suksesshistorie etter 30 år med innsamling og gjenvinning på høyt nivå. Fra Fredrikstad og industriområdet på Øra og Borg Havn sender vi daglig containere til våre partnere i Europa som er ledende inn resirkulering av denne typen batterier. Ekstra gledelig er det at vi har igjen startet å sende batterier til Sverige etter et par år med opphold.

 

Satsingen vår på Høyenergibatterier var viktig i sin tid hvor vi i tett samarbeid med bilimportører og produsenter utviklet et ledende system for å håndtere batterier fra elektriske kjøretøy og marin sektor. Dette har utviklet seg videre og vi er nå aktive i Skandinavia med innsamling samt partnerskap som dekker over 20 land. Vi har vi lært mye underveis, vi deler og sprer kompetansen vi har tilegnet oss til våre partnernettverk. Videre er det er godt å se at stadig flere melder seg på som vil jobbe med høyenergibatterier og skape grønne industriarbeidsplasser i Norge. Et eksempel er vår nabo Hydrovolt som resirkulerer en stor andel av batteriene våre. De er godt i gang med sin fabrikk og produserer råvarer til nye produkter. En annen spennende satsing er Li-Cycle som etablerer seg i nabobyen Moss og flere initiativer er nå på plass i Sverige og Finland. Dette er bra, og vi ønsker alle velkommen for samarbeid på tvers av by og landegrenser. Skal vi lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi er vi nødt til å samarbeide og finne gode løsninger sammen. Norge har lenge vært best i verden på elektrifisering, det forplikter og at vi nå kan lukke kretsløpet for batterier i Norge er et viktig signal. Fortsatt ser mange til Norge og hva vi har gjort innen elektrifisering, gjenbruk og resirkulering. Denne posisjonen skal vi fortsette å ha.

 

Det skrives mye om etablering av batterifabrikker i Norge om dagen. Det er store muligheter til å skape ny industri, men det er kapitalkrevende og behøver risikoavlastning. Man ser at virkemidler i andre land kan være sterkere og friste disse aktørene til å etablere seg andre steder, men heldigvis jobbes det godt fra Norske myndigheter sin side for å finne løsninger. Dette kan bli nok en stor eksportindustri for Norge. Via Battery Norway er vi aktive med flere av disse batteriaktørene og vi har jevnlig dialog med ministere og myndigheter for  sammen å jobbe frem gode alternativer som igjen kan skape grønne industri arbeidsplasser i Norge.

 

Det største nyheten av året er at EU nå har vedtatt den nye Batterireguleringen. Her har Batteriretur vært svært aktive med innspill og kommentarer til EU og reguleringen slik den står nå er vi godt fornøyd med. De største endringene er nok at det kommer to nye kategorier, en for såkalte LMT batterier (Light means of Transport) og EV (Electric vehicle batteries). Sistnevnte har vi håndtert som egen kategori i Batteriretur i mange år og spesielt her ser vi at våre innspill til EU har blitt tatt med. Vi ser frem til at mye av det samme blir gjennomført i Norge. Strengere krav til materialgjenvinning, sporbarhet og rapportering er nøkkelord, noe som har vært vårt DNA i snart 30 år. Det ønsker vi velkommen.

 

Nå er det tid for noen uker ferie for å lade batteriene. Vi ser frem til en spennende høst med mye aktivitet og dere skal ikke se bort fra at det kan komme flere spennende nyheter utover høsten. Følg med på våre plattformer …… En god sommer ønskes dere alle!

Sommerhilsen fra Fredrik