Kategori: Miljø


Batterijakten

9. april går startskuddet for Batterijakten 2018. I løpet av tre uker skal tusenvis av fjerdeklassinger over hele landet konkurrere i å samle inn flest mulig brukte batterier til gjenvinning.

Engasjement

Ved å delta i ulike forum og faggrupper i inn- og utland skaffer vi oss kunnskap om batteriene og den iboende risikoen de ulike batteritypene innehar. Dette bidrar til at vi som organisasjon ta avgjørelser basert på kunnskap og kompetanse.