Kategori: Miljø


Batteriretur er ledende

I 25 år har Batteriretur sørget for effektive og sikre løsninger for innsamling av batterier. Enda et nytt skritt fremover For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen og med vår nylige investering av en helt ny sorteringsmaskin ved vårt anlegg i Fredrikstad, har vi tatt enda et nytt skritt fremover. Dette […]

Batterijakten

9. april går startskuddet for Batterijakten 2018. I løpet av tre uker skal tusenvis av fjerdeklassinger over hele landet konkurrere i å samle inn flest mulig brukte batterier til gjenvinning.

Engasjement

Ved å delta i ulike forum og faggrupper i inn- og utland skaffer vi oss kunnskap om batteriene og den iboende risikoen de ulike batteritypene innehar. Dette bidrar til at vi som organisasjon ta avgjørelser basert på kunnskap og kompetanse.