Kategori: Miljø


Batterijakten

9. april går startskuddet for Batterijakten 2018. I løpet av tre uker skal tusenvis av fjerdeklassinger over hele landet konkurrere i å samle inn flest mulig brukte batterier til gjenvinning. Batteriets reise fra innsamling til gjenvinning Batterijakten er konkurransen som gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan […]

Engasjement

Ved å delta i ulike forum og faggrupper i inn- og utland skaffer vi oss kunnskap om batteriene og den iboende risikoen de ulike batteritypene innehar. Dette bidrar til at vi som organisasjon ta avgjørelser basert på kunnskap og kompetanse. Den kunnskap og kompetanse vi tilegner oss, gjør at vi kan legge til rette for […]