Batteriretur steller ut med monter på Farlig Avfallskonferansen 25-26 september i Oslo

25-26 september så møter Ni Batteriretur på Farliga avfallskonferansen på The Hub i Oslo.
Farlig avfallskonferansen har etablert seg som samlingsstedet for alle med interesser innen farlig avfall og radioaktivt avfall. Konferansen henvender seg til virksomheter som genererer slik avfall, mottaks- og mellomlagringsanlegg, behandlings- og forbrenningsanlegg, transportører av farlig avfall.
Velkomen at besøke oss!!👍😁
NFFA Norsk forening for farlig avfall er det som er arrangør for konferansen.