Korrekt håndtering av batterier fra butikk til gjenvinning….

De siste dagene har vi kunnet lese en svært trist sak fra Sverige om gjenvinning av batterier.

Avisa Expressen har avslørt at store mengder skadelige materialer har blitt dumpet på en åker. Avfallet inneholder farlig avfall som krever spesialhandtering. Det er funnet store mengder av flere metaller i jorda. Ansvarlig er selskapet som gjenvinner 70 prosent av batteriene i Sverige.

Daglig leder i Batteriretur, Fredrik Andresen, utelukker at noe sånt kan skje i Batterireturs system: – Hos oss er du trygg som importør. Vi har gode systemer for sporbarhet på varestrømmen og rapportering, sier Andresen.

Han mener den aktuelle saken fra Sverige vil få store konsekvenser:

– Dette bekrefter bare hvor viktig jobben vi gjør med revisjoner av gjenvinningsaktører, besøk og kontroll er. Det er synd at en slik sak dukker opp og det skader jo dessverre hele bransjen. Men en ting er klart: Batteriretur har ikke gått i fella med å bare tenke på pris og denne saken berører ikke oss på noen måte da vi ikke samarbeider med aktøren i Sverige.

– Det er enkelt å dumpe miljøgebyr og skape uroligheter i markedet når dette er det man betaler for. Husk: Kvalitet og sporbarhet koster litt mer, men er utrolig viktig, understreker Fredrik Andresen.
Les mer fra artikkelen her