Godt nytt elektrisk år

I 2013 var 3 prosent av nybilsalget i Norge elektriske biler. I 2018 regnes med at prosenten er 57 (helelektriske og hybrider). Det kan trygt kalles en revolusjon – i løpet av en meget kort periode. Det var knapt noen som forutså at veksten skulle bli så stor.
Noen flere tall (med Aftenposten som kilde): Andelen elbiler i Oslo og Akershus er nå over 15 prosent. De to siste årene har salget av bensin og diesel sunket med 30 prosent i Oslo vest. Ekspertene spår at det vil være det samme forholdet i landet under ett innen 2025.
Salgstallene viser for øvrig at mens det er denne store el-økningen i Oslo vest, er det ingen økning i Oslo øst. At dette er et sterkere fenomen i Oslo vest enn i andre deler av landet bekreftes av at nyregistreringen av elbiler steg fra 3100 i 2015 til over 15 000 i 2017 i Akershus. Tilsvarende økning i Oslo var fra 2 100 til 7 600.
Nyere og mer teknologisk avanserte biler gir bedre rekkevidde og dette taler for en fortsatt økning i salget av nye elbiler. Konsulentfirmaet Rystad Energy peker også på at rimeligere elbiler er på vei inn i markedet. Det gjør at flere unge familier, som kjøper sin første bil, velger en elbil som familiens eneste bil. Antagelsen er derfor at bensin/diesel-biler vil bli færre, men ikke helt forsvinne fordi folk i spredtbebygde strøk fortsatt vil velge bensin eller diesel. For disse kan hybridene bli et godt alternativ da det lanseres spennende alternativer også innen hybrid løsninger de neste årene.
Med dette bakteppet er det ikke rart et bensinselskapene mangedobler ladekapasiteten på sine stasjoner.

Denne formidable elektrifiseringen betyr også at det blir mange høyenergibatterier på norske veier. Etter hvert som elbilenes batterier når et sluttpunkt blir det mange batterier som skal samles inn, fraktes, demonteres, gjenbrukes og gjenvinnes.
Når antallet elbil-batterier på veiene øker, så øker faren for kollisjoner hvor biler med elmotor er involvert. Men bare for å understreke: Det er ingen fare å kjøre elektrisk. Det kan bli farlig først når uhellet inntreffer som alle andre biler.
Men når uhellet skjer er det avgjørende at riktige prosedyrer brukes og det er her Batteriretur har en viktig rolle. Fordi vi har vært i forkant og i samarbeid med bilindustrien skaffet oss kompetanse tidlig, så er vi i stand til å gjøre også «farlige» prosedyrer på en trygg men også kostnadseffektiv måte. Våre metoder er ettertraktet i hele Europa og vi får daglig forespørsler om vi kan spre vår kunnskap utenfor Norges grenser…..

2018 har vært et hektisk år for Batteriretur med mye aktivitet. Blant annet har vi åpnet vårt nye anlegg på Øra i Fredrikstad, Norges nye hovedsete for sirkulærøkonomi.

Vi er stolte av jobben som er gjort i Batteriretur gjennom 25 år og vi går inn i de 25 neste med fokus på det som er vår fremste oppgave: Sørge for sikkerhet av høyeste klasse i alle ledd, gjenbruk, høyest mulig materialgjenvinning og miljøet i fokus på vegne av medlemmer, eiere og oss alle som forbrukere. Sirkulærøkonomi i praksis, det er oss det.

Jeg ønsker dere alle et godt elektrisk og sikkert år!

/Fredrik