Elbil – Lading og sikkerhet

Vi får mange henvendelser fra både privatpersoner, borettslag og andre selskaper om lading av elektriske kjøretøy. Dette er ikke Batteriretur sitt område men vi har et tett og godt samarbeid med DSB som setter kravene innen dette. Vi henviser ofte til DSB sine sider om Elbil lading og sikkerhet. Klikk dere inn på linken under for å lese mer om emnet og her finner dere nyttig informasjon som vil gi svar på mange av spørsmålene deres.

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

Fremtiden er elektrisk!

Hilsen Fredrik