Batteriretur oppfyller sine krav og litt til……….

Norge er blant de svakeste landene i EØS-området når det gjelder innlevering av brukte batterier. Det bør vi gjøre noe med!

44 prosent av alle batterier som selges i EU blir samlet inn for gjenvinning. Målet er 45 prosent og de beste landene samler inn 70 prosent med Belgia aller best på 71 prosent innsamlingsgrad. De nordiske land ligger rundt 45 prosent. I Norge samler vi inn 32 prosent som gjør at Norge er langt ned på lista sammen med land som Estland, Latvia og Romania. Det hører imidlertid med i dette bildet at ikke resultatet for alle landene er helt sammenlignbart fordi beregningsmetoden for innsamling varierer fra land til land.

Systemet i Norge er tilrettelagt ut fra forskriften. Forbrukeren kan levere brukte batterier der de kjøper nye batterier. Samtidig kan de ta med batteriene når de leverer søppel på kommunale avfallssenter.
Men det kan virke som vi er litt slappe i Norge og en del batterier ender nok opp i restavfallsdunken hjemme. Jeg mener at vi bør få til en bedre innsamling via kommuner og husholdninger. Hjemme kan vi for eks ha en egen boks kun for batterier, som hentes inn sammen med andre fraksjoner en gang pr måned. Dette er testet ut og kommer flere steder fremover. En slik løsning vil også senke energirisikoen betraktelig fordi det blir mindre håndtering og man kan informere husholdningen om å teipe polene. Fungerer det kan man utvide til skoler og andre institusjoner.

Batteriretur oppfyller alle sine krav – og litt til – som myndighetene setter. Per i dag er det 30 prosent for portable batterier. Batteriretur, med sine medlemmer overoppfyller faktisk dette kravet. Om vi tar med alle portable batterier samler vi inn nærmere 70%. (Da er vi plutselig på pallplass i Europa) Men vi skiller, slik forskriften tolkes, på utmontert fra elektronisk utstyr og ren batteriinnsamling.

Det er viktig å få med at den største andelen av disse batteriene småbatteriene koster penger å gjenvinne. Derfor kunne Batteriretur stoppet på samle inn portable batterier når vi nådde 30%. Men Batteriretur med sine medlemmer tar sitt miljøansvar på alvor og vi setter miljøet og materialgjenvinning først.

Hilsen
Fredrik