Brannøvelse med Fredrikstad Brann og redningskorps!

Kunnskaps- og kompetanseheving i Batteriretur.

Det er mange måter å heve kunnskapen og kompetansen i en bedrift, også i Batteriretur. Vi omgir oss med batterier med ulik kjemi, ulike former og ulike størrelser hver dag på jobb. Vi vet at batterier ikke er dødt materiale, og vi vet at det er energilagringskilder vi håndterer hver dag på vårt anlegg. Det krever at vi som jobber i Batteriretur faktisk har kunnskap og kompetanse om risikoen er ved håndtering av kasserte batterier, men vi må selvsagt også ha kunnskap om hvordan vi best og tryggest håndterer situasjonen dersom det skjer uhell på vårt anlegg.

Den kunnskapen og kompetanse vi har deler vi gjerne med våre samarbeidspartnere. Vi har i flere dager hatt fokus på brann i og brannslokking av batterier sammen med Fredrikstad brann og redningskorps. Vi har utvekslet teoretisk kunnskap og ikke minst har vi brukt tid på praktiske øvelser ved batteribranner.

I løpet av disse tre dagene har Fredrikstad brann og redningskorps fått testet ut slokking av batteribrann, i både store og små litiumbaserte batterier. Vi fikk også testet og demonstrert ulike slokkemidler for bruk på brann i batterier. Det har vært lærerike dager for oss i Batteriretur når det kommer til brannslokking, men det har også vært viktig for oss å dele vår kunnskap med de som må rykke ut dersom det skulle skje et uhell på vårt anlegg.

Stor takk til alle i Fredrikstad brann og redningskorps for at de tok i mot oss og brukte disse dagene sammen med oss både til teori og ikke minst til praktiske øvelser.

Den kunnskapen og erfaringen vi får ved en slik øvelse gjør oss i bedre stand til å ta de riktige avgjørelsene hvis vi kommer i en slik situasjon. Denne blandingen av teori og praksis er verdifullt for begge parter.
Kunnskap, kompetanse og erfaring gjør at vi kan ta gode beslutninger på bakgrunn av nettopp dette. Vi har sikkerhet i fokus – alltid.

Hilsen Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur