Kunnskap og kompetanse i alle ledd.

Som vi har skrevet om tidligere blir batteriene vi omgir oss med mindre og mindre, samtidig som de inneholder mer og mer energi. Det blir også flere og flere av dem. Disse batteriene skal håndteres i nedstrømmen på best mulig måte med tanke på miljø, og ikke minst med tanke på sikkerhet i nedstrømmen.

Batterier, uansett størrelse, form eller kjemi er energilagringsenheter, og de vil inneholde mer eller mindre energi også når de ikke lenger er i bruk. Batterier er altså ikke «dødt» materiale. Kommer batteripolene i kontakt med andre batteripoler eller med annet metall kan det oppstå kortslutning som igjen kan føre til brannutvikling.

Uansett størrelse på batteriene må denne restenergien håndteres riktig slik at vi reduserer risikoen for uhell under håndtering, lagring og transport. Da er kunnskap og kompetanse viktig. Vi i Batteriretur tilbyr de som jobber med batteriene etter at de er levert inn kurs og opplæring i hvordan batteriene skal håndteres, lagres og pakkes best mulig slik at batteriene kommer trygt frem helt til gjenvinningsanleggene i Europa. Da gjør vi vårt!

Vi skreddersyr kurs eller opplæring tilpasset dine behov for våre samarbeidspartnere. Ta kontakt dersom du er interessert.

Batteriene som samles inn via Batterireturs system sendes videre til gjenvinning. Batterier gjenvinnes, det er det ingen tvil om!

PS! Batterier er ikke farlig når de brukes riktig, og brukes til det utstyret de er laget for.

Hilsen Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur